Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl UAB „Kesko Senukai Digital“ Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimų – bendrovė neteikė atsakymų į vartotojų pretenzijas, daliai besikreipusių vartotojų nepristatė užsakytų prekių ar laiku negrąžino sumokėtų pinigų už negautas ar grąžintas prekes.

 

VVTAT sulaukė 33 vartotojų prašymų dėl UAB „Kesko Senukai Digital“ internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių bei nevykdomų įsipareigojimų. Bendrovė ne tik nepristatė vartotojų užsakytų prekių, tačiau dažnai vienašališkai atšaukė užsakymus, neteikė atsakymų į pretenzijas per įstatyme numatytą terminą ir numatytomis sąlygomis bei laiku negrąžino sumokėtų pinigų.

 

Vertindama tyrimo aplinkybes, VVTAT komisija pažymėjo, kad verslininkas, skirtingai nei vartotojas, yra laikytinas profesionalu, todėl jam yra keliami aukštesni atidumo bei rūpestingumo reikalavimai. Vykdydamas įsipareigojimus, verslininkas privalo įvertinti aplinkybes, galinčias turėti įtakos vartotojų užsakytų prekių pristatymui bei kitų įsipareigojimų įvykdymu, elgtis sąžiningai bei pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 2 dalyje bei 6.359 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą UAB „Kesko Senukai Digital“ skirta 2 750 eurų bauda.

 

VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Primename, jog pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo:

  • į vartotojo pretenziją atsakyti per 14 dienų;
  • per 14 dienų grąžinti visą vartotojo sumokėtą sumą, jei vartotojas nusprendžia atsisakyti nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties;
  • pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui ar perleidžiant jų valdymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jeigu šalys nesutaria kitaip;
  • atsisakydamas tenkinti ar tenkindamas vartotojo reikalavimą iš dalies, pateikti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio ginčų nagrinėjimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

VTAT inf.

 

Taip pat skaitykite: