Seimas po svarstymo pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimams, kuriais siūloma įteisinti šiuo metu įstatymu nereglamentuojamą jaunimo darbuotojo profesiją. 

Šios iniciatyvos rengėja Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen anksčiau yra pažymėjusi, kad atlikti jaunimo problematikos tyrimai akivaizdžiai rodo, kad Lietuvoje trūksta infrastruktūros ir kryptingai apmokytų darbuotojų, kurie sugebėtų dirbti su paaugliais. 

Atsižvelgiant į jaunimo poreikius šalyje ir reikalingas suteikti paslaugas, darbuotojų, dirbančių su jaunimu, skaičius auga, tačiau jaunimo darbuotojo profesija nėra įtraukta į profesijų katalogą. Nemažoje dalyje Europos šalių jaunimo darbuotojas yra išskiriamas kaip atskira profesija, tokiems darbuotojams užtikrinamas nuoseklus kvalifikacijos kėlimas ir kitos priemonės, rodančios tokios profesijos pripažinimą. 

Svarstomu įstatymo projektu siūloma apibrėžti jaunimo darbuotojo sąvoką, patikslinti darbo su jaunimu būdus, nustatyti jaunimo darbuotojui keliamus reikalavimus ir sureguliuoti nepriekaištingos reputacijos klausimus. Be to, pataisomis siekiama nustatyti jaunimo darbuotojų veiklos principus ir funkcijas ir numatyti, kad atvirąjį, mobilųjį darbą, darbą su jaunimu gatvėje, jaunimo praktinių įgūdžių ugdymą galėtų vykdyti tik jaunimo darbuotojai. 

Pagal projektą, asmuo, siekiantis tapti jaunimo darbuotoju, turėtų būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus socialinio darbo, psichologijos studijų krypties studijas ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba turėti aukštąjį išsilavinimą ir jaunimo darbuotojo sertifikatu patvirtintus gebėjimus. 

Sertifikato išdavimo asmeniui, siekiančiam tapti jaunimo darbuotoju, procedūrą sudarytų asmens turimų gebėjimų vertinimas ir jų pripažinimas jaunimo darbuotojo sertifikatu arba papildomas tikslinių kompetencijų tobulinimas, papildomas įgytų gebėjimų vertinimas ir jaunimo darbuotojo sertifikato išdavimas. Įsigaliojus įstatymo pataisoms, jaunimo darbuotojo sertifikatai būtų išduodami neterminuotam laikotarpiui, tačiau būtų nurodytos sąlygos, kurioms esant jie nebegaliotų. 

Su jaunimu dirbančios organizacijos ir kiti jaunimo darbuotojus įdarbinantys subjektai privalėtų užtikrinti, kad į jaunimo darbuotojų pareigas būtų priimti ir jose dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Po svarstymo už teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIVP-2990(2) balsavo 108 Seimo nariai, susilaikė 4 parlamentarai. Tam, kad naujos nuostatos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą. 

LRS Komunikacijos skyriaus inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: