Seimas pritarė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-257(3), nustatydamas kadencijas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams.

Įstatyme įtvirtinta, kad Lietuvos nacionalinė sveikatos sistemos (LNSS) valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus viešąsias įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos licenciją, vadovai į darbą priimami penkerių metų kadencijai.

Tos pačios LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po penkių metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

Pirma kadencija pradedama skaičiuoti laimėjus konkursą ir priėmus į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba visuotinis dalininkų susirinkimas.

Likus šešiems mėnesiams iki tokio vadovo kadencijos pabaigos, yra skelbiamas viešas konkursas vadovo pareigoms eiti.

Įstatymui pritarė 73 Seimo nariai, prieš balsavo 5, susilaikė vienas parlamentaras. Priimtos pataisos įsigalios 2023 m. sausio 1 d.

*** 

Įstatyme reglamentuotas vadovų, iki šiol pareigas ėjusių neterminuotai, tolesnio vadovavimo terminas. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai bei šių įstaigų padalinių ir filialų vadovai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirti į atitinkamų įstaigų vadovų arba įstaigų padalinių ar filialų vadovų pareigas neterminuotai, toliau eina šių įstaigų vadovų arba įstaigų padalinių ar filialų vadovų pareigas iki šioje dalyje nurodytos dienos:

1) jeigu asmuo įstaigos arba įstaigos padalinio ar filialo vadovo pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ėjo aštuonerius metus ir daugiau, – iki 2024 m. sausio 1 d.

2) jeigu asmuo įstaigos arba įstaigos padalinio ar filialo vadovo pareigas iki šio įstatymo dienos įsigaliojimo ėjo daugiau negu šešerius metus, tačiau mažiau nei aštuonerius metus, – iki 2025 m. sausio 1d.;

3) jeigu asmuo įstaigos arba įstaigos padalinio ar filialo vadovo pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ėjo daugiau negu ketverius metus, tačiau mažiau nei šešerius metus, – iki 2026 m. sausio 1 d.;

4) jeigu asmuo įstaigos arba įstaigos padalinio ar filialo vadovo pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ėjo daugiau negu dvejus metus, tačiau mažiau nei ketverius metus, – iki 2027 m. sausio 1 d.;

5) jeigu asmuo įstaigos arba įstaigos padalinio ar filialo vadovo pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos ėjo dvejus metus ir mažiau, – iki 2028 m.  sausio 1 d.

Nuostatos dėl minėtų kadencijų netaikomos LNSS biudžetinėms įstaigoms, kurios turi įstaigos prie ministerijos statusą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 30 straipsnį.

 

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: