Kai 2011-aisiais tuometis Vilniaus meras Artūras Zuokas uždraudė elgetauti ir dalyti išmaldą, vieni piktinosi ir smerkė tokį sprendimą – juk prašyti ir duoti yra žmogaus teisė. Tuo tarpu kiti džiaugėsi, kad teks mažiau matyti asocialios visuomenės dalį. Ar pasiteisino toks draudimas, galėtų atsakyti tik patys vilniečiai, o kalbant apie Jonavą, daliai gyventojų jau pabodo įžūlaus vaikinuko elgesys, kuomet jis be skrupulų ir akivaizdžiai meluodamas tiesiog reikalauja duoti pinigų. Anot miestiečių, vaikinui retai kada reikia bandelės ar gėrimo, karšto maisto, kurį siūlo nupirkti praeiviai. Jį domina tik pinigai.

 Miestiečiai baiminasi, kad kai paauglys taps vyru, jo taip lengvai nepavyks sutramdyti, o gal net vaikinukas pasuks kriminaliniu keliu.

Ne vienas miesto gyventojas kelia klausimą - kaip sutramdyti paauglį, kol nevėlu, nes girdimi ne vieno jonaviškio nusiskundimai dėl jo įžūlumo. Miestiečiai baiminasi, kad kai paauglys taps vyru, jo taip lengvai nepavyks sutramdyti, o gal net vaikinukas pasuks kriminaliniu keliu.

"Laba diena, manau visi jonaviečiai jau pažįsta jaunąjį paauglį, kuris vis kaulija pinigų iš visų suaugusių žmonių, prisidengdamas broliu, kuriam reikia pampersų, tėvais, kurie niekur nedirba ir neturi valgyt ar šiaip, prašydamas "ant bandelės". Šis paauglys vaikšto visur, sutiksi jį ir prie IKI, ir prie arenos renginių metu. Tikiu, kad žmonės kreipiasi į policiją ar savivaldybę dėl jo, bet jokių pokyčių nėra. Ar savivaldybės vaikų teisių skyrius šiuo atveju yra veiksnus?", - rašo jonaviškis.

Jonavos Vaiko teisių apsaugos skyrius puikiai žino situaciją

Jonavos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėjas Elegijus Laimikis teigia, kad pastaruoju metu apie visiems gerai žinomą paauglį negauta pranešimu ir klausia, ar pilietis matydamas elgetaujantį paauglį laiku pranešė tėvams bei atitinkamoms institucijoms?

„Šiaip užduodamas piliečio klausimas yra neteisingas. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą pirmiausiai atsako TĖVAI - bendrai ir vienodai, tėvo ar  motinos atsisakymas nuo teisų ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja (LR CK 3159 strp). Todėl ir klausimo formuluotė turėtų būti kita, nes tėvai negali nusišalinti nuo atsakomybės ar perduoti  tretiesiems  asmenims.

Ar pilietis, matydamas elgetaujantį paauglį, laiku pranešė tėvams, institucijoms?

Kita vertus  paminėtina ir pilietinė pareiga. Ar pilietis, matydamas elgetaujantį paauglį, laiku pranešė tėvams, institucijoms (Jonavos policijos komisariatui, mūsų skyriui, socialinių paslaugų centrui)? Mano žiniomis, pastaruoju metu nebuvo gautas  toks pranešimas minėtose institucijose. Jei kalba būtų apie ta patį mums bendrai žinomą paauglį, tai jo šeima VTAS ir SPC centrui yra žinoma ir reikiamos paslaugos teikiamos, o kadangi jis yra nepilnametis vaikas, tad informacija negali būti viešai detalizuojama“, - pasakojo E.Laimikis.

Rimtų nusikaltimų rizika labai aukšta

Ne veltui miestiečiai baiminasi, kad kai paauglys taps vyru, jo taip lengvai nepavyks sutramdyti, o gal net vaikinukas pasuks kriminaliniu keliu. Pasak Jonavos r. SPC direktorės - rimtų nusikaltimų rizika labai aukšta.

Šio  paauglio šeima yra žinoma Jonavos r. Socialinių paslaugų centro (SPC) specialistams. Pažymėtina, kad šeimai (dėl vaikų netinkamos priežiūros, socialinių įgūdžių stokos, vaikų delinkventinio elgesio) buvo teikiamos kompleksinės pagalbos paslaugos (organizuotos nemokamos psichologinės, socialinės konsultacijos, tėvystės įgūdžių ugdymas ir pan.).

Šio paauglio atveju džiaugiamasi ir tuo, kad jis TIK elgetauja, visų įstaigų veiksmai buvo ir yra nukreipti į rimtesnių nusikaltimų prevenciją, nes rizika labai aukšta.

Atsižvelgiant į paauglio, kuriam jau spalio mėn. bus 18 metų, elgesio problemas, SPC specialistai organizavo kitų įstaigų specialistų pagalbą -  vežė vaikiną į Raidos centrą (ištyrimui ir pagalbai), į Kauno Priklausomybių ligų centrą (gydymui). Kartu su VTAS, mokyklos, PK ir kt. įstaigomis ne vieną kartą buvo organizuojami tarpinstituciniai šio paauglio šeimos atvejo aptarimai, skiriamos kompleksinės pagalbos priemonės. Paauglys taip pat buvo svarstomas rajoninėje vaiko gerovės komisijoje, jam buvo skirtos minimalios priežiūros priemonės. Tačiau visos šios priemonės buvo veiksmingos tik trumpam laikui. Po tam tikro paauglio elgesio pagerėjimo, elgesys vėl blogėja. Pažymėtina, kad valkatavimas ir elgetavimas, be socialinių priežasčių, turi ir gilias psichologines priežastis (šis sutrikimas priskiriamas prie socializuoto elgesio sutrikimų), taigi ir problemos sprendimas dažnai būna sudėtingas, kompleksinis ir ilgalaikis, o jei šeima (tėvai) bei pats paauglys nenori spręsti šias problemas  - viską, ką galime pasiekti – tik trumpalaikiai rezultatai.

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko teigia, kad šio paauglio atveju džiaugiamasi ir tuo, kad jis TIK elgetauja, visų įstaigų veiksmai buvo ir yra nukreipti į rimtesnių nusikaltimų prevenciją, nes rizika labai aukšta.

„Surištos“ policijos rankos

Jonavos rajono policijos komisariato (PK) pareigūnai šį paauglį puikiai žino, berniuko šeimai ne kartą surašyti protokolai, bet, pasak policijos atstovų, norint pačiam paaugliui taikyti administracinę atsakomybę, trūksta nustatytų vietos valdžios taisyklių.

Paauglys nuo 2016 m.  dėl  delinkventinio elgesio buvo įtraukas į policiją dominančių vaikų apskaitą.  Dėl paauglio elgetavimo, vagysčių, muštynių, narkotinių - psichotropinių medžiagų vartojimo, jo mamai surašyta 10 protokolų už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams, nes pats berniukas nebuvo sulaukęs tam tikro amžiaus, nuo kurio atsiranda atsakomybė. Kai jam suėjo 16 metų, jis tapo atsakingas už savo elgesį  pats, todėl  už pažeidimus ir nusižengimus protokolai buvo rašomi jam.  Viso 5 protokolai už narkotinių psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo, rūkymą, alkoholio vartojimą, nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.

Kaip ir kitos įstaigos, minėtos aukščiau, taip ir policijos atstovai,  siekiant koreguoti netinkamą elgesį,  su paaugliu intensyviai dirbo kelis metus.

Dėl atsakomybės už elgetavimą - šis punktas turėtų būti įtrauktas į savivaldybės švaros taisykles.

„Pati dirbau su šiuo vaiku kelis metus ir tikrai daug darbo padaryta. Deja, ne visada gauname tokį rezultatą, kurio tikimės. Berniuko mama noriai priėmė mūsų visų pagalbą ir patarimus, stengėmės visi, kažkiek ir pats berniukas. Tai, kokią mes situaciją turėjome ir ką turime dabar,  rezultatas tikrai yra. Manau dabar reiktų žmones informuoti, kad jis elgetauja tikrai ne todėl, kad sunki situacija šeimoje ar pan.  Mama pinigų jam duoda kas dieną, jo poreikiai patenkinti. Tiesa, jis kartais dar sako, kad jį verčia elgetauti. Taip tikrai  nėra.  Elgetauja jis iš įpročio ir dėl to, kad lengvai gaunami pinigai. Žmonės patys turi neduoti, o laikui bėgant, negaudamas - jis nebeprašys. Nustokime patys jam duoti pinigus! O dėl atsakomybės už elgetavimą - šis punktas turėtų būti įtrauktas į savivaldybės švaros taisykles, tuomet galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė už šių taisyklių pažeidimus“, - sako buvusi Jonavos r. PK nepilnamečių reikalų pareigūnė, dabar esanti Jonavos r. PK veiklos sk. vyresnioji tyrėja Saulė Dirsienė.

Reikia politinės valios

Kaip jau minėta, reikia, kad punktas dėl elgetavimo būtų įtrauktas į Jonavos r. savivaldybės švaros taisykles, taip, kaip pasielgė tuometinis Vilniaus meras A. Zuokas. O ką šia tema mano rajono valdžia?

Jei tarybos nariais teigs, kad reikia tramdyti tokį elgesį – priims tokį sprendimą.

Jonavos r. savivaldybės meras Eugenijus Sabutis sako, kad tai socialiai jautrus klausimas, tačiau jei elgetavimo klausimą gali spręsti tarybos nariai, jei tokie sprendimai galimi – politikai gali tai aptarti, svarstyti. Jei tarybos nariais teigs, kad reikia tramdyti tokį elgesį – priims tokį sprendimą. Mero manymu, reikia reaguoti į miestiečių pastebėjimus bei išsakomą poziciją. 

Dėl tėvų atsakomybės   

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatos numato, kad nepilnamečių vaikų teisių įgyvendinimą užtikrina tėvai, būtent tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymus. Tėvai, atlikdami pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu, nuolaidų bei kompromisų keliu, atsižvelgiant į vaikų interesus.

Todėl pabrėžiame, jog būtent tėvai, atlikdami tėvų teisės ir pareigas turi vadovautis pirmumo teisę prieš kitus asmenis ir užtikrinti saugią socialinę, emocinę, psichologinę bei fizinę  aplinką savo vaikams, neperleidžiant šių teisių ir pareigų vykdymo institucijoms, tokioms kaip Vaiko teisių apsaugos skyrius. Visus smurto atvejus LR nagrinėja policija arba prokuratūra.

Primename, kad būtent tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymus, tėvai užtikrina savo nepilnamečių vaikų teises (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.163 str. 1 d.). Tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, už tėvų valdžios nepanaudojimą taikoma atsakomybė numatyta įstatymuose (LR CK 3.159 str.).

„Už pilietišką pagalbą noriu padėkoti skambinusiems ir priminti visiems apie nemokamą VTAS telefono numerį veikianti nuo 2017 metų - 8 800 800 99 – Jonavos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus pasitikėjimo telefonas. Šiuo numeriu galima skambinti visą parą ir pranešti apie vaiko teisių pažeidimą. Pokalbiai yra įrašomi.

Taip pat, jei turite informacijos apie socialinės rizikos šeimas, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. prašome pranešti apie tai Vaiko teisių apsaugos skyriui tel. (8 349) 501 13; (8 349) 501 92 arba 8614 52283“, - sako Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Elegijus Laimikis.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: