Atsiliepdami į gyventojų diskusijas šildyti daugiau ar taupyti, apie poreikį mažinti su šiluminės energijos vartojimu susijusias išlaidas, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ teikia informaciją, aktualią šiluminės energijos vartotojui, gyvenančiam daugiabutyje.  

Kaip išmatuojama šiluma ir nuo ko priklauso jos suvartojimas konkrečiame daugiabutyje.  

Į kiekvieną pastatą patenkantį šilumos kiekį tiksliai išmatuoja įvadinis šilumos skaitiklis. Vadovaujantis teisės aktais (šilumos paskirstymo metodais), šiluma paskirstoma gyventojams iš išmatuoto mėnesinio šilumos kiekio minusuojant sunaudotą šilumą karšto vandens ruošimui ir jo temperatūros palaikymui (cirkuliacijai), likusi šiluma priskiriama šildymo poreikiams. Šis šilumos kiekis kiekviename pastate skirtingas, o jo dydžiui labiausiai įtakos turi išorės oro temperatūra ir vartojimo įpročiai. Lauko sąlygų pakeisti negalime, bet, jei norime gyventi taupiau ir šilčiau, galime keisti savo įpročius. 

Mokesčiai už patalpų šildymą gyventojams sudaro didelę dalį išlaidų, todėl rekomenduojami šilumos taupymo veiksmai namų ūkiuose. 

I žingsnis: pradėti nuo energijos vartojimui įtakos turinčių įpročių keitimo: 

  • Temperatūros patalpose sumažinimas: sumažinti temperatūrą 1 laipsniu (ar daugiau, bet išlaikant higienines sąlygas) nebūnant namuose bei sumažinti temperatūrą iki 18 laipsnių naktį. 

Jei namuose per karšta, kreiptis į UAB „Jonavos šilumos tinklai“ Priežiūros paslaugų tarnybą tel. (8 349) 50577 arba +370 671 80017 (higienos normą šaltuoju metų laiku užtikrina gyvenamųjų patalpų temperatūros ribos 18-22 0C). 

Daugiabučiams, turintiems automatizuotus šilumos punktus, šildymas reguliuojamas ne tik pagal lauko oro temperatūrą, bet ir pagal paros laiką – atsiranda galimybė taupyti, pvz.: nakties metu. Automatizuoti punktai turi galimybę pavasarį ir rudenį, kol dieną lauke šilta, išjungti namo šildymą, o vakare, orui atvėsus, vėl jį įjungti.  

  • Tinkamai vėdinti namus: vėdinti pagal poreikį, bet intensyviai; šaltuoju metų laiku nepalikti ilgai atidarytų langų ir durų; viryklės gartraukį naudoti tik valgio gaminimo metu. 

Tai yra investicijų nereikalaujantys ir mažų pastangų veiksmai, kai energijos taupymo vidutinis potencialas yra apie 5–15 %. 

II žingsnis: peržiūrėti energijos vartojimą: 

  • Įvertinti energijos suvartojimą daugiabutyje: kreiptis į namo administratorių arba UAB „Jonavos šilumos tinklai“ dėl energijos taupymo priemonių ir jų diegimo galimybių jūsų gyvenamajame name. 

Tai investicijų nereikalaujantys ir mažų pastangų veiksmai, kai energijos taupymo potencialas mažas (1–5 %). 

III žingsnis: sumažinti vartojimą (sutvarkyti tai, kas netvarkinga ar nusidėvėję): 

  • Šilumos nuostolių mažinimas: pašalinti nesandarumus (languose, palangėse, duryse), sureguliuoti langų varstymo mechanizmus, radiatorių neužstatyti baldais ar kitais daiktais, neuždengti radiatorių užuolaidomis. Laiptinės duris visada laikyti uždaras. Rekomenduojama laiptinėse įrengti dvejas duris. Jei durys senos ar jų nėra, kreiptis į Namo administratorių, kad sutvarkytų. 

IV žingsnis: įdiegti mažus ir vidutinius pagerinimus: 

  • Šilumos punktų modernizavimas. Tai didelių investicijų (namų ūkiams – iki 26 tūkst. Eur), vidutinės trukmės (3-6 mėnesiai), vidutinių pastangų reikalaujantis veiksmas, kai energijos taupymo potencialas didelis (per 15 %): šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą); individualių (neatsiskaitomųjų) šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, leidžiančios nuskaityti rodmenis iš daliklių, šilumos ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas; karšto vandens sistemos pertvarkymas (rankšluosčių džiovintuvai, vamzdynai, izoliavimas). 

V žingsnis: atnaujinti ir iš esmės pagerinti energijos vartojimo efektyvumą. 

  • Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas): pastato apšiltinimas; sandarumo užtikrinimas; vėdinimo sistemos su šilumogrąža įrengimas; neefektyvių šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizavimas; balkonų įstiklinimas. Modernizavus namą šilumos suvartojimas sumažėja apie 40 %. 

Parengta pagal Lietuvos energetikos agentūros informaciją 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: