Į portalą jonavoszinios.lt kreipėsi jonavietis (vardas ir pavardė redakcijai žinomi), kuris teiravosi, ar ant Žeimių tako 4a daugiabučio įrengtos antenos nekenkia sveikatai ir pan. Ieškant atsakymo į skaitytojo klausimus paaiškėjo, kad minėti įrenginiai aptarinėjami jau ne pirmą kartą, tačiau specialistai jų savininkui neturi jokių priekaištų.

,,Norėčiau sužinoti, ar antenos nekenkia sveikatai? Ar galima jas statyti ant daugiabučio stogo? Ar žmogus, kuris nori išsikelti anteną, privalo gauti viršutinio aukšto kaimynų leidimą? Kaip dėl namo fasado grožio gadinimo? Kalbu apie Žeimių tako 4a namą“, - rašė vyras.

Susisiekus su ,,Jonavos paslaugų“ Daugiabučių namų administravimo skyriaus vedėju Mindaugu Stanišausku, šis tikino, kad klausimas dėl minėtų antenų keliamas jau ne pirmą kartą.

,,Ant namo įrengtos trumpabangės antenos, naudojamos radijo mėgėjų veiklai. Jų savininkas turi daugiau nei pusės daugiabučio gyventojų sutikimus. Šalia to, jis turi ir Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą. Viršutinių aukštų savininkų sutikimas nėra būtinas. Svarbiausia, kad neprieštarauja daugiau nei pusė namo gyventojų“, - kalbėjo M. Stanišauskas, pridurdamas, kad antenos, ko gero, vis trukdo asmenims, kurie konfliktuoja su jų savininku.

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos saugos skyriaus patarėjas Valdas Uscilas teigia, kad naujausi elektromagnetinės spinduliuotės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai moksliniai tyrimai yra apžvelgti Europos Komisijos Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR) galutinėje nuomonėje dėl elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai.

,,Atsižvelgiant į minėtų tyrimų apibendrinimus, nėra informacijos, kuri leistų teigti, kad radijo mėgėjų nenuolatos naudojami trumpųjų bangų siųstuvai galėtų sukelti pavojų gyventojų sveikatai, jeigu šie įrenginiai eksploatuojami turint Ryšių reguliavimo tarnybos leidimus šiai veiklai ir eksploatuojami techniškai tvarkingi radijo ryšio įrenginiai (siųstuvai ar imtuvai).

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos reikalavimus, radijo ryšio stoties galia turi būti ne didesnė, nei yra būtina ryšiui tarp radijo mėgėjų radijo ryšio stočių palaikyti. Gaminių, taip pat ir radijo ryšio siųstuvų, imtuvų ir kitų elektrotechnikos prekių, kontrolė taip pat vykdoma – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikrina į rinką tiekiamų gaminių saugą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atlieka radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimus, skaičiavimus, kurie naudojami ūkinei komercinei veiklai vykdyti, tai liečia ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patikrinimus, o šiuo atveju, manytina, radijo mėgėjas nevykdo ūkinės komercinės veiklos“, - komentavo V. Uscilas.

 

 

 

Taip pat skaitykite: