Įsigaliojo Jonavos r. savivaldybės tarybos gegužės 30-ąją patvirtinti sprendimai ,,Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste”, kurie apima II-ąjį ir III-ąjį etapus.  

Remdamasi LR vietos savivaldos įstatymu ir Susisiekimo ministro įsakymu „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos LR susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės taryba nutarė skirti ne mažiau kaip 15 procentų  vertės projektų II-ajam ir III-ajam etapams finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.  

,,Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste”  II-asis etapas būtų įgyvendinamas 2025 m. I ktv.-2029 m. III ktv.  Preliminarus lėšų poreikis -  7 756 407,00 Eur, iš jų 6 592 945,95 Eur ES lėšos, 1 163 461,05 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.  

,,Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste” III-asis etapas būtų įgyvendinamas 2026 m. I ktv.-2029 m. III ktv. Preliminarus lėšų poreikis- 5 192 744,68 Eur, iš jų 4 413 832,97 Eur ES lėšos, 778 911,71 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.  

Kaip rašoma projektų aiškinamuosiuose raštuose, ,,(...) siekiama švelninti įtaką klimato kaitai ir didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui per tvarių transporto sistemų plėtrą. Projekto veiklomis bus sudarytos sąlygos užtikrinti darnų judumą Jonavos mieste, įrengiant naują ir patobulinant reikalavimų neatitinkančią bevariklio transporto infrastruktūrą, esamą pėsčiųjų infrastruktūrą ir esamų gatvių važiuojamąsias dalis pritaikant bevariklio transporto eismui". 

Bus įrengiama nauja ir tobulinama esama infrastruktūra   

II-uoju etapu planuojamos rangos darbų vykdymo vietos (Jonavos miestas): 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takai tarp Joninių tvenkinio ir ligoninės; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas ir pėsčiųjų takas žemės sklypuose, adresais:  Chemikų g. 140 ir A. Kulviečio g. 18 Jonavos m.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Jonavos I Joninių tvenkinio iki A. Kulviečio g. 15; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo A. Kulviečio g. 15 iki A. Kulviečio g. 4; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takai šalia Neries upės; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Kauno g. iki Vasario 16 – osios g. šalia upelio Varnaka; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas vakarinėje I Joninių tvenkinio pusėje; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Sodų g. iki pėsčiųjų- dviračių tilto Žeimių g.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas P. Vaičiūno g. (A. Kulviečio g. pusėje); 

⦁    Pėsčiųjų takas nuo žiedinės sankryžos P. Vaičiūno - Žemaitės g. iki Vasario 16-osios g.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Vasario 16 – osios g. (nuo Žeimių g. iki Sodų g.); 

⦁    Ateities g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki Panerių g.); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Žemaitės g. iki Šaltinio g. Juodmenos mikrorajone; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Žemaitės g. iki Šaltinio g. Lakštingalų mikrorajone; 

⦁    Kulviečio g.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Vasario 16 – osios g. (nuo Sodų g. iki P. Vaičiūno g).; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Chemikų g.; 

⦁    Pėsčiųjų takas Topolių g. ir viadukas Nr. JMT-036; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Žeimių g. (nuo Žeimių tako g. iki Žemaitės g. šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava- Kėdainiai- Šeduva); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas II tvenkinys - Žeimių g. 

III-uoju etapu planuojamos rangos darbų vykdymo vietos (Jonavos miestas):  

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo viaduko Topolių g. iki Darbininkų g. lygiagrečiai geležinkeliui (ne geležinkelio sklypo ribose); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Ąžuolų g. ir Darbininkų g. (nuo Fabriko g. iki Jonavos miesto administracinės ribos, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 224 Jonava- Liepiai- Pasraučiai (nuo 0,000 km iki 1,500 km)); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas J. Basanavičiaus g. (nuo Lietavos g. iki Fabriko g., šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava- Gudžioniai (nuo 1,503 km iki 1,829 km)); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Ateities g. iki administracinės Jonavos miesto ribos (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava- Gudžioniai (nuo 1,485 km iki 2,321 km)); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Kauno g. iki S. Neries g.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas J. Ralio g. (šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.1521 Jonava- Gudžioniai); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Vasario 16 -osios g. iki Sodų g. (šalia upelio Varnaka); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių tako atkarpa Lietavos g.; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Žeimių g. (nuo Lietavos g. iki Šmatų kapinių, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava- Kėdainiai- Šeduva); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Žeimių g. (nuo Žemaitės g. iki Neringos g., šalia valstybinės reikšmės kelio Nr.144 Jonava- Kėdainiai- Šeduva); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas P. Vaičiūno g. – Medžiotojų g. Juodmenos mikrorajone; 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas nuo Laukagalių g. iki J. Basanavičiaus g. (Panerių g. sklypo ribose); 

⦁    Fabriko g. (nuo Topolių g. iki J. Basanavičiaus g.); 

⦁    Žeimių tako g. (nuo Žeimių g. iki Lietavos g.); 

⦁    Pėsčiųjų - dviračių takas Vytauto g. (nuo J. Basanavičiaus g. iki Vytauto g. esamo tako). 

Atrinktų objektų sąrašas yra patvirtintas Jonavos miesto darnaus judumo plane. Reikiamų lėšų dydis, atlikus pirkimus, gali kisti.
  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: