Šildymo sezono pradžia dažniausiai būdavo skelbiama visame Jonavos rajone, šildymą pradedant tiek ugdymo ar gydymo įstaigose, įmonėse, tiek gyvenamuosiuose namuose, tačiau šiais metais situacija kiek pasikeitė. 

Rugsėjo 30-ąją jau buvo skelbta, kad šildymo sezonas pradedamas ikimokyklinėse  įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose mokymo įstaigose, taip pat Jonavos rajono gydymo ir slaugos įstaigose nuo 2022 m. spalio 3 d., pirmadienio. Nuo tos datos gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse šildymo sezonas dar nebuvo pradėtas. 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. spalio 7-ąją pasirašė įsakymą, kuriuo 2022/2023 m. šildymo sezono pradžią Jonavos rajono gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse paskelbė nuo 2022 m. spalio 10 d., pirmadienio.

Gali nuspręsti patys 

Šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytas įstaigas, nusprendė anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba, jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą.

Ankstesni šildymo sezonai

Praėjusį sezoną šildymas gyvenamuosiuose namuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose pradėtas nuo 2021 m. rugsėjo 23 d., o baigtas nuo 2022 m. balandžio 25 dienos.

Užpraeitas šildymo sezonas Jonavos rajone paskelbtas nuo 2020 m. spalio 14 d., o baigtas nuo 2021 m. gegužės 5 dienos.

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad sunkiau besiverčiantys ir net vidutines pajamas uždirbantys šalies gyventojai gali pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijomis nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas šildomas.

Gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. 

Plačiau apie tai, kaip gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaitykite ČIA. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: