Jonavos Krikščionių Evangelikųbažnyčios pastorius bei Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios paskirtasis LR kariuomenėje karių evangelikų karo kapelionas Giedrius Ažukas š.m. lapkričio 6-9 d. dalyvavo Rytų Europos Evangelikų lyderių forume Ukrainos sostinėje Kijeve.

Jonavietis dalyvavo Lietuvos delegacijos sudėtyje kurioje taip pat buvo Evangelikų bažnyčių pastoriai iš Kėdainių, Elektrėnų ir Vilniaus. Forume pranešimus pristatė JAV, Anglijos, Vokietijos, Pietų Korėjos, Uzbekijos bei Ukrainos garsūs teologijos mokslų daktarai, istorikai, ekonomistai bei politikos analitikai.

Buvo paliesti skaudūs karinio konflikto tarp Ukrainos ir Rusijos klausimai, ekonomika bei kultūra ir jos vystymasis Šventojo Rašto perspektyvoje, bažnyčių santykis su visuomene, jaunimo, socialiniai klausimai. Nemažai buvo diskutuojama našlaičių bei abortų tema kuri labai aktuali Rytų Europos tautose. O pagrindinis akcentas tai Evangelinių bažnyčių lyderių ugdymas, dievotumo, tarnystės ir Dievo Žodžio pamokslavimo supratimas, jog jis reikalingas ir naudingas kiekvienam žmogui tiek šiame tiek būsimąjame gyvenime. Labai svarbu kad šiandieninė XXI a.visuomenė matytų visokeriopą Šventojo Rašto naudą tiek sielos išganyme, tiek politikoje, švietime, kultūroje bei ekonomikoje ir svarbiausia pačiuose paprasčiausiuose, kasdieniuose bendravimo santykiuose.

Buvo taip pat aplankytos ir Kijevo istorinės vietos “Pečiorskaja Lavra” vienuolynų kompleksas, ”Andrejevskij” soboras “Golodomoro” aukų monumento vieta,II-ojo pasaulinio ir Afganistano karų, technikos muziejus prie paminklo “Motina-Tėvynė”, “Auksiniai vartai” primenantys XI a.Kijevo istoriją.

Ukrainiečiai labai šiltai sutiko Lietuvos atstovus ir nuoširdžiai dėkojo Lietuvių tautai už palaikymą karo konflikte, ekonominį, politinį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp mūsų tautų.

Jonavos krikščionių Evangelikų bažnyčios informacija.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: