Gegužės 17-ąją publikavome straipsnį, kuriame skaitytoja V. K. (redakcija duomenų neatskleidžia – aut. past.) metė kaltinimus Jonavos ligoninės medikams dėl tėvo netekties, anot skaitytojos, nesuteikus jam reikiamos medicininės pagalbos. VŠĮ „Jonavos ligoninė“, pateikusi užuojautą dėl netekties informavo, kad dėl šio įvykio nedelsiant atliks vidaus auditą dėl medicininių paslaugų teikimo pacientui. Plačiau apie atvejį skaitykite ČIA.

Šiandien, gegužės 26-ąją VŠĮ „Jonavos ligoninė“ pateikia žadėtas vidaus audito išvadas:

Informuojame, kad Jonavos ligoninėje buvo atliktas vidaus medicininis auditas dėl skaitytojos tėčiui teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Vidaus audito metu nebuvo nustatyta pažeidimų pacientą gydžiusios gydytojos veiksmuose ir jie negalėjo numatyti tokios ligos eigos, nulėmusios paciento mirtį.

Ligoninės kolektyvas apgailestauja dėl skaitytojos tėčio mirties, supranta artimųjų skausmą ir nuoširdžiai juos užjaučia. Kai tenka aptarti žmogaus sveikatos ir gyvybės klausimus, ypač artimiausių žmonių, visada tai itin jautru, liūdna ir skaudu.

Reikia pažymėti, kad dėl situacijos jautrumo, artimųjų netekę žmonės, kartais būna ir ne visai objektyvūs ir tai visai suprantama. Vidaus audito metu nustatyta, kad buvo tinkamai įvertinta paciento sveikatos būklė, budinti gydytoja atliko savo darbą pagal priėmimo skubios pagalbos skyriaus veiklos procedūrą, nenukrypdama nuo aptarnavimo proceso eigos ir reikalavimų. Iki atvykimo į Priėmimo skubiosios pagalbos skyrių pacientas buvo gydomas dienos stacionare, atvykus į Jonavos ligoninę, pacientas nuodugniai apžiūrėtas pagal išsakytus jaučiamus simptomus, buvo taikoma stebėjimo paslauga. Pacientui buvo atlikti reikalingi tyrimai bei atliktos sveikatos būklei tinkamos procedūros.

Pacientui buvo suteikta pilna informacija apie jo sveikatos būklę ir pasiūlyta gultis į stacionarą dėl išsamesnių tyrimų ir gydymo, tačiau pacientas atsisakė. Sveikatos priežiūros įstaigą saisto įstatyminė nuostata, Draudžianti teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo (Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 straipsnis 1 dalis – Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats).

Gydytojos teigimu, suteikus būtinąją pagalbą, pacientas buvo sąmoningas ir pats pažymėjo jo būklės pagerėjimą bei dusulio sumažėjimą, todėl jam nesutikus gultis į stacionarą, pacientas buvo išleistas iš Priėmimo skubios pagalbos skyriaus tęsti gydymą ambulatoriškai.

Atkreipiame dėmesį, kad informacijos konfidencialumas apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos sveikatos priežiūros darbuotojai sužinojo atlikdami profesines ar darbo pareigas, išlieka ir pacientui mirus.

Jei paciento artimieji pageidauja susipažinti su vidaus audito išvadomis, gali kreiptis į ligoninės administraciją.

Dar kartą reiškiame didžiulę užuojautą artimiesiems.

Pagarbiai,

Direktorius Gediminas Ramanauskas

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: