Pasitikdami Vasario 16 – ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokytojos Vilma Vyčienė,  Daiva Balandienė  ir  5 – 8 klasių mokiniai pakvietė Jonavos Senamiesčio gimnazijos II klasės gimnazistus ir jų mokytoją Giedrę Bazilevičienę į atvirą integruotą istorijos, lietuvių kalbos, dailės pamoką be vadovėlio „Kelias į laisvę“.  

Prieš atvirą pamoką mokytojos savo mokyklose su  mokiniais žiūrėjo filmą „Vorkutos bėglys“. Dokumentiniame filme pasakojama laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio Donato Kvedaro pabėgimo iš tremties istorija. „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniams ši pamoka buvo ne tik filmo peržiūra, bet ir dar vienas neatrastos, nepažintos Jonavos istorijos puslapis, nes šis žmogus, kilęs iš Kėdainių krašto, šiuo metu gyvena Jonavoje. Mokykloje yra vykdomas ilgalaikis projektas „Atraski Jonavą iš naujo“. Mokiniai skatinami pažinti  krašto praeitį per patirtis, tyrinėjimus, bendravimą. 

Vasario 10 d. abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojos susitiko „Neries“ pagrindinėje mokykloje.  

 7 klasės mokinio Almanto Ciekanausko skaitomas Vytauto Račicko tekstas „Žvirblelis“, kuriame vaiko akimis atskleista tremties kasdienybė, nepriteklius, privertė suklusti, suvirpino širdis. Atviros pamokos pradžioje gimnazistai ir jų istorijos mokytoja Giedrė Bazilevičienė 5 – 8 klasių mokiniams pristatė Lietuvos gyventojų tremties istoriją 1940 – 1953 m. Išgirdome, kiek žmonių galėjo būti ištremta, kokios buvo gyvenimo sąlygos tremtyje. Tremčių žemėlapyje galėjome pamatyti, į kokias atokiausias „didžiosios tėvynės“ vietas buvo tremiami lietuviai. Istorijos mokytoja  Vilma Vyčienė kvietė mokinius pasidalinti mintimis, ką naujo sužinojo apie tremtį, kokie matyto filmo epizodai jiems labiausiai įstrigo, sukrėtė, sujaudino. Išsakytos mintys kvietė atvirai diskusijai: Kaip būtų pasikeitusi mūsų valstybės istorija, jeigu sovietai nebūtų vykdę žiaurios trėmimų politikos? Iš pradžių nedrąsiai mokiniai išsakė savo mintis, kad Lietuvoje būtų daugiau gyventojų, būtų daugiau išsaugota kultūrinio, istorinio paveldo objektų, būtų labiau išplėtotos įvairios mokslo, kultūros, meno sritys, būtų stipresnė ekonomika, nes dažniausiai tremiami buvo šviesiausi Lietuvos protai, labiausiai išsilavinę žmonės. Tačiau trėmimai skatino žmonių pasipriešinimą sovietinei valdžiai ir laisvės siekį. Galbūt būtume praradę tokį stiprų laisvės siekį, neturėtume drąsos pasipriešinti sovietų diktatūrai.  

Antroji pamokos dalis - sveikinimo atviruko, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,  kūrimas. Kūrybinei veiklai pamokos dalyvius įkvėpė politinio kalinio Donato Kvedaro skaitomas eilėraštis „Aš - ne dainius, ne vaidila“, sukurtas 1954 metais Vorkutoje. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Balandienė  pakvietė mokinius vienu žodžiu apibendrinti šios pamokos herojaus  gyvenimo istoriją, nes tik stiprios dvasios žmogus nežinomybės, mirties akivaizdoje gali neprarasti vilties, tikėti laisve, meile ir kurti.  Ekrane pamatėme iškalbingus žodžius: meilė, bebaimis, drąsa, Tėvynė, Lietuva, įkvepiantis, ryžtas, laisvė, nepasiduodantis, išmintingas... Šie žodžiai tapo kūrybinės užduoties ašimi:  nupiešti sveikinimo atviruką, sukurti akrostichą, kuriame būtų užšifruotas pasirinktas žodis: Laisvė, Viltis, Meilė, Širdis, Vienybė. Gimnazistai piešė sveikinimo atvirukus, 5 – 8 klasių mokiniai kūrė sveikinimo akrostichus. Mokiniai pristatė savo sukurtus darbus.  

Pamokos pabaigoje mokinių laukė staigmena -  juoda duona ir rūkyti lašinukai – toks įprastas maistas ant šiandieninio stalo ir toks šventiškas tremtyje.  

Nors dėl nepalankios pandeminės situacijos pamokoje nedalyvavo  Donatas Kvedaras, tačiau mokinių sukurti sveikinimo atvirukai prieš pat Vasario 16 – ąją pasiekė šios Laisvės pamokos herojų. Šią pamoką kiekvienas prisilietėme prie gyvos savo šalies istorijos ir supratome, kad  jos ateitį kasdieniniais savo darbais kuriame mes. 

 

Daiva Balandienė, 

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokytoja 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: