Atsižvelgiant į didėjantį suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų poreikį organizuojama Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų plėtra. Bendrai Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamo „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Jonavos rajone“ projekto metu bus atnaujinamos turimos patalpos, esančias adresu Žeimių g.19, Jonava, toje pačioje teritorijoje kaip ir esamas Psichiatrijos dienos stacionaras. Numatomas atlikti patalpų remontas, įsteigiant 4 psichiatrijos dienos stacionaro vietas. Bus įrengtas šeimos konsultavimo kabinetas, laukiamasis, tambūras, WC, neįgaliųjų WC ir bendra patalpa pritaikyta kokybiškiems psichoedukaciniams grupiniams užsiėmimas vykdyti. Visos patalpos bus aprūpintos baldais ir reikalinga įranga. Įrengiant patalpas bus užtikrinama pacientų teisė į privatumą ir konfidencialumą, tam bus įrengtas atskiras konsultavimo kabinetas bei paskirstyti pacientų srautai, sukuriant jiems neformalią, jaukią, raminančią ir saugią namų aplinką, natūralią šviesą, relaksacinius garsus, naudojant namų aplinkai artimas medžiagas, vizualinius meno kūrinius ir kt. Pagrindinis projekto tikslas – Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Jonavos rajone. Atnaujintomis paslaugomis galės naudotis visi psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai bei psichikos sveikatos priežiūros specialistai, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, užimtumo, gyvenantys Jonavos rajone ir už jo ribų.

Psichiatrijos dienos stacionare planuojamos teikti paslaugos ir priemonės: 

1. Grupiniai psichoedukaciniai užsiėmimai, su sveikatos palaikymu susijusi veikla; 
2. Grupinė meno (muzikos, dailės, šokio/judesio ar dramos) terapija; 
3. Grupinė medicinos psichologo intervencija; 
4. Filmų terapija – medicinos psichologo atliekama intervencija; 
5. Šeimos konsultavimas. 

Laukiami Psichiatrijos dienos stacionaro plėtros rezultatai:

1. Didės kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas;
2. Bus užtikrinamas paslaugų tęstinumas  tikslinės grupės pacientams;
3. Mažinamas regionų paslaugų prieinamumo ir kokybės netolygumus;
4. Stiprinamos žmogaus teises atitinkančios ir į atsigavimą orientuotos paslaugos;
5. Padidės sveikatos paslaugų kokybė (galimybė teikti naujas, pacientų poreikius atitinkančias paslaugas).

Projektas „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Jonavos rajone“ prisideda prie Nacionalinio pažangos plano 2.11 uždavinio „Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą – įsteigus papildomas 4 psichiatrijos dienos stacionaro vietas bus stiprinamas visuomenės psichologinis, emocinis atsparumas. Taip pat prisidės prie 2.12 uždavinio „Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir saugą“ – bus gerinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, didinant gydymo priemonių veiksmingumą ir gerinant rezultatus, gydymo priemonėmis bus mažinamas išvengiamo mirtingumo lygis. 

Bendra projekto vertė 101 333 Eur.
ES fondų lėšos 86 133,05 Eur

Psichiatrijos dienos stacionare pagalba skiriama asmenims jaučiantiems nerimą, nuotaikos svyravimus, turintiems kitų psichikos ir elgesio sutrikimų, patiriantiems krizes, išgyvenantiems netektis. Bendradarbiaujant su pacientu, išsiaiškinami sunkumai, jų individualūs poreikiai ir tikslai; pagal poreikį skiriamas medikamentinis gydymas; vykdomos įvairios terapinės reabilitacijos siekiant gerinti/stiprinti sveikatą, akcentuojant stipriąsias savybes, didinant paties paciento indėlį/galimybę kontroliuoti savo ligą/situaciją; padedama mokytis/ugdyti/stiprinti gebėjimus pačiam susitvarkyti savo gyvenimo situacijose; pagal sveikatos galimybes normalizuoti veiklą, prisitaikyti socialinėje aplinkoje ir gerinti gyvenimo kokybę. Tačiau didėjant gyvenimo tempui, stresinėms situacijoms (COVID-19, karas Ukrainoje ir kt.) vis daugiau žmonių patiria ilgalaikį stresą su visomis sudėtingomis jo pasekmėmis. Dienos stacionarinių paslaugų poreikis auga. Šiuo metu esamos aštuonių vietų psichiatrijos dienos stacionaro patalpos netenkina dabartinio paslaugų poreikio. Patalpų trūkumas neleido plėsti teikiamo paslaugų spektro, vystyti įvairaus pobūdžio grupinių intervencijų. 

Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: