Administracijos direktoriaus įsakymais buvo suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą, laikiną atokvėpį, psichosocialinę pagalbą, pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, apgyvendinimą nakvynės namuose, laikiną apnakvindinimą, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, palydėjimo paslaugą jaunuoliams) 7 įstaigoms (tarp jų ne tik biudžetinės įstaigos, bet ir socialines paslaugas teikianti tradicinė religinė bendruomenė, kaimo bendruomenė, viešosios įstaigos).

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija patvirtinta trims metams, akredituotos socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis.

"Akreditacijos patirtį įgijome dar prieš metus, kai buvo akredituoti vaikų dienos centrai. Papildomas reglamentavimas įvedė daugiau aiškumo dėl paslaugų turinio ir jų apmokėjimo, atsakomybių bei kontrolės. Džiugu, kad ir Jonavos rajono savivaldybėje teikiamos socialinės priežiūros paslaugos atitinka privalomuosius reikalavimus ir paslaugų teikėjai sklandžiai akreditavosi", - sako rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė.

ĮSTAIGOS, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ JONAVOS RAJONE

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: