Balandžio 20 d. Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ lankėsi Jonavos raj. savivaldybės Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lisauskienė ir Kauno raj. Neveronių lopšelio-darželio mokytojų komanda su direktore Airina Juškiene.  

Metodinio susitikimo metu lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė papasakojo apie STEAM ugdymo idėjų įgyvendinimo pradžią lopšelyje-darželyje, išskyrė esminius STEAM ugdymo principus, akcentavo pagrindines STEAM taikymo problemas, pristatė tiriamosios veiklos etapus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Orlauskienė papasakojo apie lopšelio-darželio narystę STEM ženklo mokyklų tinkle bei įstaigos veiklos įvertinimą STEM Shool Label Competent ženklu. Mokytojos Diana Bazevičienė ir Kristina Novikienė dalinosi praktinio darbo patirtimi. Svečiai aplankė keletą lopšelio-darželio grupių, susipažino su netradicinėmis edukacinėmis erdvėmis: kūrybine laboratorija „Augu su knyga“, pojūčių erdve „Patirčių takas“, fizinio aktyvumo erdve ankstyvojo amžiaus vaikams, tyrinėjimų ir atradimų centru priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

Kolegės iš Kauno raj. Neveronių lopšelio-darželio reflektuodamos vizito metu įgytą patirtį, atkreipė dėmesį į įstaigos inovatyvumą, svetingumą, bendruomeniškumą, dėmesį vaikų idėjoms, sumanymams, įvertino suteiktą informaciją STEAM ugdymo organizavimo,  aplinkos kūrimo, projektinės, praktinės veiklos klausimais, kalbėjo apie pasisemtą idėjų gausą. 

Tolesnės veiklos plėtotei tarp įstaigų buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Orlauskienė 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: