,,Lietuvos savivaldybės turi gana didelę alkoholinių gėrimų kontrolės priemonių įvairovę, tačiau reikia pripažinti, kad joms trūksta aktyvumo pasinaudojant suteiktomis teisėmis ir pareigomis alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimo srityje"- akcentavo Gražina Belian, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas. Vytauto Didžiojo universitete Kaune įvyko mokslinė konferencija-seminaras ,,Nuo blaivybės judėjimų iki įrodymais grįstos alkoholio politikos: alkoholio žalos kitiems nei geriantysis aspektai". 

Lietuvos savivaldybės turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, uždrausti prekiauti renginių metu arba išvis neišduoti licencijas verstis mažmenine prekyba. Tačiau 2021 m. tik 4 savivaldybės svarstė galimybę pasinaudoti šia teise neišduoti licencijos – Zarasų rajono, Švenčionių rajono, Mažeikių rajono ir Šiaulių miesto. Ir tai parodo, kad savivaldybės deda nepakankamai pastangų, siekiant sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą.

Įvertinus alkoholinių gėrimų prieinamumą kurortiniuose miestuose, dėl šių miestų specifiškumo stebimas gerokai didesnis alkoholinių gėrimų prieinamumas  palyginus su vidutiniu alkoholinių gėrimų prieinamumu Lietuvos mastu. 2021 m. Palangoje vienai licencijai teko 53 gyventojai, Neringoje – 35 gyventojai. Tuo tarpu Druskininkų savivaldybėje alkoholinių gėrimų prieinamumas buvo mažiausias iš visų kurortinių miestų – 1 licencijai teko 144 gyventojai.

2021 metais Departamentas aktyviai veikė mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais kontrolės ir priežiūros srityje. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ne sankcijų taikymui, o pažeidimų prevencijai bei konstruktyvaus dialogo vystymuisi su verslu, siekiant ūkio subjektus sulaikyti nuo Alkoholio Kontrolės Įstatymo pažeidimų darymo, o ekonominės sankcijos buvo taikomos tik kraštutiniu atveju, kai visos kitos priemonės jau buvo išnaudotos ir nedavė rezultatų, kokių buvo tikimasi.

,,Labiausiai neramina faktas, kad 2021 m., palyginus su 2020 m., pažeidimų, susijusių su alkoholinių gėrimų pardavimu asmenims, jaunesniems negu 20 metų amžiaus, skaičius išaugo net 2 kartus" - pabrėžė G. Belian. Toks kardinalus pažeidimų skaičiaus augimas galėtų būti aiškinamas tuo, kad ūkio subjektai nepakankamai atsakingai vykdo pareigą tikrinti alkoholinius gėrimus perkančių asmenų amžių. 

Visgi, reikia pasidžiaugti teigiamais pokyčiais alkoholinių gėrimų reklamos pažeidimų srityje. 2021 m., palyginus su 2020 m., alkoholinių gėrimų reklamos pažeidimų sumažėjo nuo 12 proc. iki 2 proc. Toks reikšmingas alkoholinių gėrimų reklamos pažeidimų sumažėjimas sietinas su Departamento vykdomu intensyviu prevenciniu darbu ir teikiamomis konsultacijomis, taip pat augančiu ūkio subjektų sąmoningumu ir atsakingumu.

Pasak G. Belian, būtina užtikrinti nuoseklios ir pastovios alkoholio kontrolės politikos tęstinumą ir jos poveikio vertinimą, tobulinti akcizų politiką, susiejant ją su infliacija bei plėtoti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, stiprinti bendradarbiavimą su visuomene ir verslo sektoriumi.

Konferencijos metu buvo pristatyti alkoholio tyrimai Lietuvoje, taip pat kalbėta apie alkoholio žalos mažinimo priemonių diegimo patirtį Lietuvoje bei tėvų alkoholio problema ir vaiko teisių pažeidimus.
 

NTAKD info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: