Norint atiduoti stambias atliekas, svarbiausia pagalvoti, ar jas atiduosite patys, ar samdysite atsakingą įmonę. Jei samdysite įmonę, patikrinkite, ar ji dirba legaliai. O su įmone sudarytoje rašytinėje sutartyje turi būti nurodyta ne tik atliekų surinkimo, bet ir sutvarkymo paslauga. 

Kai samdote įmonę 

Rinkitės teisėtai veikiančias įmones:

- elektroniniame Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR), įvedę pavadinimą ar kodą, pasitikrinsite, ar įmonė turi teisę surinkti atliekas. ATVR: atvr.aplinka.lt

- Jei su įmone sudarėte rašytinę sutartį, joje turi būti nurodyta ne tik atliekų surinkimo, bet ir sutvarkymo paslauga 

- Atliekų tvarkytojas privalo pateikti atliekų sutvarkymą patvirtinantį dokumentą (pvz., perdavimo–priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą, atliekų vežimo lydraštį), kuriame turi būti nurodyta:

1.                   perduotų atliekų pavadinimas,

2.                   atliekų kodas pagal atliekų sąrašą ir svoris, atliekų perdavimo data. 

Kai pristatote patys 

- Atliekas pristatyti į stambiųjų atliekų aikšteles galite ir patys. Lietuvoje veikia net 98 tokios aikštelės. Jų kontaktai – Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: aaa.lrv.lt 

- Pristatomos atliekos turi būti surūšiuotos. 

- Gyventojai atliekas gali priduoti nemokamai. Kiek ir kokių atliekų galima nemokamai pristatyti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, nustato pats regioninis atliekų tvarkymo centras 

Kai surenkama apvažiavimo būdu 

- Savivaldybės, neimdamos papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą ar kitą įmoką, turi užtikrinti galimybę atiduoti buityje susidarančias pavojingąsias, statybos ir griovimo atliekas, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, naudotų padangų ir kitas komunalines atliekas. Tuo tikslu apvažiuojama ne mažiau kaip 2 kartus per metus. 

- Išsamią informaciją jums suteiks miesto savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius. 

Pastebėję įmonę, neteisėtai tvarkančią stambiąsias atliekas, praneškite telefonu 112. 

Jei įmonė nori užsiimti atliekų vežimo ir surinkimo veikla 

Jei norite užsiimti atliekų vežimo ir surinkimo veikla, turite prisiminti, kad privalote veikti legaliai, rengti ir tvarkyti reikiamus dokumentus, apsidrausti. Tam, kad ši veikla nedarytų žalos aplinkai, taikoma atsakomybė. Taigi reikia susipažinti ir su įstatymais. Turint klausimų, visuomet galima pasitarti su Aplinkos apsaugos departamento specialistais.

Noriu verstis atliekų vežimo ir surinkimo veikla Lietuvoje – ką turiu žinoti? 

Veikiu legaliai 

Privaloma užsiregistruoti atliekų tvarkytojų valstybės registre ATVR: atvr.aplinka.lt

Neturint taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir surenkant pavojingas atliekas, reikalinga pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija.

Vedu apskaitą

Reikia vykdyti apskaitą GPAIS. Jei nėra tokios galimybės, apskaita vykdoma laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu.

Apsidraudžiu

- Pavojingas ar padangų atliekas surenkanti įmonė apdraudžiama civiline atsakomybe už žalą, kuri dėl veiklos vykdytojo neatsargumo ar tyčios gali būti padaryta tretiesiems asmenims, jų sveikatai, turtui ir aplinkai.

- Įmonės, surenkančios ir vežančios pavojingąsias atliekas, darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir vežimą, turi būti išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turėti pažymėjimą. 

Tinkamai tvarkau atliekas

- Surinkimo ir vežimo teisę turintis atliekų tvarkytojas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius.

- Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.

Atsakomybė

- Klientai turi teisę reikalauti dokumentų, pagrindžiančių atliekų sutvarkymą: perdavimo–priėmimo akto ar PVM sąskaitos faktūros arba atliekų vežimo lydraščio. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta:

  1. perduotų atliekų pavadinimas,
  2. atliekų kodas pagal atliekų sąrašą ir svoris,
  3. atliekų perdavimo data.

- Privaloma laikytis Atliekų tvarkymo įstatymo, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų. 

Pagalba 

Norite vykdyti atliekų surinkimo ir vežimo veiklą, bet nežinote nuo ko pradėti? Susipažinkite su Atliekų tvarkymo įstatymu ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis arba kreipkitės į Aplinkos apsaugos departamento konsultantus. 

Aplinkos apsaugos departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: