Siekiant skatinti motyvaciją tarnauti Lietuvos kariuomenėje, Krašto apsaugos ministerija siūlo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo tobulinama karių apmokėjimo sistema, gerinamos karių aprūpinimo sąlygos kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi metu, tobulinamos socialinių garantijų taikymo sąlygos. Spalio 11 d. siūlymams pritarė LR Vyriausybė.

 

„Kariuomenėje svarbiausia – žmogus. Įgyvendinant Lietuvos kariuomenės personalo politiką esminis tikslas yra ne tik pritraukti kuo daugiau naujo personalo, bet ir jį išlaikyti tarnyboje. Todėl nuolat siekiame tobulinti apmokėjimo, priedų, kompensacijų ir priemokų sistemą, suteikti kuo daugiau socialinių garantijų, taip didinant tarnybos patrauklumą ir konkurencingumą“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

 

KAM siūlomi įstatymo pakeitimai numato galimybę profesinės karo tarnybos kariams apmokėti papildomą darbo krūvį vykdant kitų karių ar darbuotojų funkcijas, kompensuoti nesuteiktas poilsio dienas, skirti papildomas poilsio dienas vaikus auginantiems kariams. Numatoma perskaičiuoti ir nustatyti taikomų tarnybinių atlyginimų, priedų, kitų išmokų ir garantijų, koeficientų dydžius, kuriems apskaičiuoti taikomas naujas bazinis dydis.

 

Be to, KAM ketina tikslinti vienkartinių kompensacijų, mokamų kario sveikatos sutrikimo atveju, ir išeitinių išmokų mokėjimo atvejus bei sąlygas. Taip pat – išplėsti kariams taikomų sveikatinimo priemonių sąrašą, patikslinti vaistinių preparatų ir sveikatinimo priemonių kompensavimo sąlygas.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje siūloma sudaryti galimybę studijuoti ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose, keisti akademijoje mokiniams vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos įgyvendinimo sąlygas.

 

KAM taip pat siūlo suteikti aukštesnius laipsnius aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams, o pulkininko ir jūrų kapitono laipsniui gauti nustatyti reikalavimą turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį. Taip pat bus nustatomi nauji ribojimai kariams vykti į nedraugiškas užsienio šalis.

 

Įstatymo pakeitimams dar turės pritarti LR Seimas.

KAM  info. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: