Nuo 2022 m. kovo 18 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pradėjo vykdyti naujas funkcijas:

 - išduoda leidimus vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą (toliau – leidimas);

- atlieka pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei THC kiekio šiuose gaminiuose ir šių gaminių gamybos metu susidarančiuose tarpiniuose produktuose priežiūros funkcijas.

 

Subjektų, norinčių įsigyti leidimus, dėmesiui  – leidimai išduodami Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvoje.

 

Leidimo išdavimo sąlygos ir reikalavimai juridiniams asmenims, norintiems įsigyti leidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatyme (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449687/asr) ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1aee316a5f011ecaf79c2120caf5094?jfwid=crzfkmrzp).

 

Konsultacijos dėl leidimų išdavimo ar patikslinimo teikiamos tel.: 8 659 05336 arba 8 658 23844.

Konsultacijos veiklos priežiūros klausimais teikiamos tel.: 8 690 58293 arba 8 658 23870.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: