„Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (Tarnyba) 2023 m. gegužės 30 d. gavo Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo raštą Nr. (AP-13692), kuriuo, remiantis LR Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 d. 1, 2 p.,  prašo atlikti išmokų, skiriamų Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, naudojimo tikslingumo, pagrįstumo ir teisėtumo, auditą už laikotarpį nuo 2019 metų ir pateikti Kauno apygardos prokuratūrai audito išvadas. Tarnyba dirba pagal metinį veiklos planą, kuriam yra gavusi buvusio Kontrolės komiteto pritarimą. Tarnybos 2023 m. veiklos plane numatyta, kad neplaniniai auditai ir kontrolės procedūros atliekamos gavus Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus“,- rašoma aiškinamajame rašte prie parengto sprendimo projekto.

Birželio mėnesio pabaigoje, Jonavos rajono savivaldybės taryba rinksis į posėdį ir  svarstys sprendimo projektą, kuris parengtas pagal LR vietos savivaldos įstatymą, kuriame reglamento nustatyta tvarka meras gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių auditą bei organizuoti audito pateiktų ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. 

Jei tarybos nariai patvirtins sprendimo projektą, Tarnyba atliks veiklos plane nenumatytą auditą, vertins 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skirtas išmokas.

Rajono tarybos posėdis numatytas birželio 22-ąją.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: