Su pasibaigusia vasara pasibaigė ir aktyvusis Lietuvos pajūryje įsikūrusių viešbučių, svečių namų ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių vietų, kurių pasiūla čia bene didžiausia Lietuvoje, veiklos sezonas. Kad šios paslaugos būtų saugios ir nekeltų grėsmės sveikatai, jos turi atitikti nustatytus reikalavimus. Kaip ir kasmet, šiemet Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento specialistai atidžiai vertino, kaip paslaugų teikėjai laikosi reikalavimų.

Per 2022 metų sausio–rugsėjo mėnesius buvo patikrinti 77 Klaipėdos apskrityje veikiantys apgyvendinimo paslaugų teikėjai. 74 proc. iš jų buvo patikrinti vykdant periodinę (planiniai patikrinimai), 9 proc. – grįžtamąją (neplaniniai patikrinimai, siekiant nustatyti ankstesnių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus) ir 17 proc. – operatyviąją (neplaniniai patikrinimai pagal skundus) valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Daugiausiai apgyvendinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų patikrinta Palangos mieste (45,4 proc.), mažiausiai – Šilutės rajone (3,9 proc.).

Dažniausias pažeidimas – neatliekami reikiami tyrimai

Daugiau negu ketvirtadalio patikrinimų metu (27 proc.) buvo nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų pažeidimai.

Iš nustatytų pažeidimų didžiausią dalį (38 proc.) sudarė pažeidimai, susiję su geriamojo vandens priežiūra, t. y. nebuvo atliekami privalomi geriamojo vandens tyrimai legionelėms nustatyti, neatliekamas profilaktinis vandens temperatūros pakėlimas, neregistruojami vandens tiekimo sistemos profilaktikos darbai.

Kiti nustatyti pažeidimai: apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai dirbo profilaktiškai nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursų (13,5 proc.), nesukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkiniai, apgyvendinimo paslaugų gavėjams neteikė informacijos apie apgyvendinimo paslaugas, neparengtos vidaus tvarkos taisyklės (10 proc.), baseino ir pirčių paslaugos buvo teikiamos neturint šioms paslaugoms teisės akto nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso (2 proc.).

Už nustatytus higienos normos reikalavimų pažeidimus atsakingiems asmenims buvo taikytos administracinio poveikio priemonės – baudos.

Skundų sulaukiama kasmet

Kiekvienais metais Klaipėdos departamentas sulaukia skundų, susijusių su galimai netinkamai suteiktomis apgyvendinimo paslaugomis. Pareiškėjai dažnai nenurodo konkrečios priežasties ir teigia, kad apgyvendinimo paslaugos teikiamos pažeidžiant visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Per šių metų 9 mėnesius Klaipėdos departamentas sulaukė 7 apgyvendinimo paslaugų vartotojų skundų, 6 iš jų gauti dėl Palangos miesto ir 1 – dėl Klaipėdos miesto apgyvendinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų. Atlikus operatyviąją kontrolę buvo nustatyta, kad 5 (71 proc.) iš šių skundų buvo pagrįsti (nustatyta, kad paslaugų teikėjai neatlieka reikalingų geriamojo vandens tyrimų, patalpų įrengimas neatitiko higienos normos reikalavimų).

2021 metais Klaipėdos departamentas išnagrinėjo 8 pareiškėjų skundus, susijusius su apgyvendinimo paslaugomis, 4 iš jų (50 proc.) buvo pagrįsti.

Reikalavimai apgyvendinimo paslaugų teikimui

Klaipėdos departamentas primena, kad:

  • viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veiklos vykdytojams būtina turėti leidimą-higienos pasą apgyvendinimo paslaugų veiklai. Šio dokumento originalas arba kopija turi būti pateikta vartotojams matomoje vietoje;
  • kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių, turistinių stovyklų paslaugų veiklai leidimas-higienos pasas neišduodamas, tačiau, jei juose teikiama baseinų ar pirčių paslaugų veikla, tai šioms veikloms būtina turėti leidimą-higienos pasą;
  • apgyvendinimo paslaugų vartotojui prieš teikiant paslaugą privaloma suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, teikiamas paslaugas, aprūpinimą inventoriumi, vidaus tvarkos taisykles;
  • apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje, aprūpintas švaria patalyne ir geros būklės (nesuplyšusiais, nesulūžusiais) baldais. Kambaryje, poilsio patalpose turi būti įrengtos apsaugos priemonės (užuolaidos, žaliuzės), kurios apsaugotų nuo tiesioginių saulės spindulių;
  • ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas turi būti atliekamas prieš sezono pradžią. Karšto vandens čiaupe temperatūra būtų ne žemesnė kaip 50 °C, o šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C.
  • apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, išklausyti higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus.

Lankytojams patariame atidžiai rinktis apgyvendinimo vietas, o pastebėjus akivaizdžių trūkumų, keliančių grėsmę sveikatai, iš karto kreiptis į paslaugos teikėją ir reikalauti saugios paslaugos. Nesulaukus bendradarbiavimo ir geranoriškumo, apie nesaugią paslaugą galima pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui pasirinktu būdu (informaciją apie kreipimosi būdus rasite čia).

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: