Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerija pristato interaktyvią analitinę vizualizaciją, kuri detaliau susipažindina su sektorių pokyčių prognozėmis taikant klimato kaitai švelninti skirtas politikos priemones 2021–2030 m. analize. Šioje švieslentėje galima pamatyti, koks šių priemonių indėlis siekiant nacionalinių ir atskirų sektorių tikslų.

Pagrindinė klimato kaitos priežastis – nepaliaujamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) koncentracijos Žemės atmosferoje didėjimas, didžiąja dalimi nulemtas žmogaus veiklos. Privalome mažinti išmetamų ŠESD kiekį arba užkirsti kelią jų išmetimui, tam, kad sušvelnintume klimato kaitos mastą. Visuose sektoriuose reikia ieškoti efektyviausių priemonių, kurios prisidėtų prie ŠESD mažinimo ir žaliosios transformacijos.

Norint užtikrinti, kad ES pasiektų savo tikslus švarios energijos ir klimato srityse, valstybės narės rengia nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus (NEKSVP). Lietuvos Respublikos energetikos ir aplinkos ministerijos šiuo metu atnaujina NEKSVP 2021–2030 m. Su atnaujinamo NEKSVP projekto dokumentu susipažinti galite čia.

NEKSVP numatytos priemonės energetikos ir klimato tikslams bei uždaviniams, patvirtintiems Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje  ir Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje pasiekti.

Taip pat kviečiame teikti pasiūlymus ir nuomones apie NEKSVP projektą užpildant klausimyną iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. Gautas pastabas ministerijos nagrinės ir atsižvelgs atnaujinant dokumentą iki galutinio jo patvirtinimo 2024 m. birželio 30 d.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: