Klimatui neutralaus žemės ūkio ir miškų sektoriaus planuojama siekti didinant jo anglies absorbcijas ir mažinant emisijas. Apie vieną iš šio ambicingo tikslo pasiekimo priemonę – anglies ūkininkavimą – Strasbūre kartu su Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrais diskutavęs Kęstutis Navickas neabejoja – toks ūkininkavimas turi būti draugiškas ne tik klimatui, bet ir žemdirbių pajamoms.

Pasak ministro K. Navicko, labai svarbu tinkamai skatinti ūkininkus aktyviai įsitraukti į anglies ūkininkavimą – tiek žiniomis, tiek finansais.

„Svarbu suteikti ūkininkams žinių apie ilgalaikę tokio ūkininkavimo naudą – pirmiausia, dirvožemio sveikatai ir derlingumui, taip pat ir gaunamą ekonominį efektą. Matome dvejopą ilgalaikę naudą ūkininkams: papildomas pajamas už anglies sankaupas bei padidėjusį derlių, patiriant mažiau kitų sąnaudų dėl sumažėjusio mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų naudojimo.

Svarbus ir finansinis aspektas – siūlomų anglies kreditų kainos turi atitikti ūkininko ekonominį indėlį, skatinti perėjimą prie aplinkai palankių žemės ūkio praktikų ir technologijų. Sistema turėtų būti kiek įmanoma paprastesnė naudotis ir patikimai prisidėti prie anglies sankaupų didinimo bei kitų klimato tikslų“, – teigė žemės ūkio ministras K. Navickas.

Anglies ūkininkavimo praktikos turi atitikti šalies ir kiekvieno ūkio specifiką

Ekonominio modelio, skirto atlyginti už ūkininkų pastangas kovoti su klimato kaita, kūrimas yra didelis iššūkis. Žemės ūkio ministras K. Navickas pabrėžė, kad  svarbu taikyti tokias anglies ūkininkavimo praktikas, kurios geriausiai atitinka šalies bei individualaus ūkio situaciją.

Svarbūs instrumentai – sėjomaina, tarpiniai pasėliai ir neariamoji žemdirbystė. Šioms priemonėms skatinti Bendrosios žemės ūkio politikos Strateginiame plane numatyta eko–schema. Numatyta ir Modernizavimo fondo priemonė neariminės žemdirbystės technikos įsigijimui finansuoti.

Didelį potencialą turi miškai, šlapynės. Miškingumo didinimas yra vienas iš Vyriausybės prioritetų – iki 2030 m. miškingumą planuojama padidinti iki 36 proc. Šlapynių ir natūralaus vandens lygio atkūrimas, anot ministro, galėtų būti finansuojamas iš anglies kreditų pardavimo gautomis lėšomis. Kad šlapynių atkūrimas durpžemiuose įgautų pagreitį, numatytos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos.

Europos Komisija iki šių metų pabaigos turi pateikti pasiūlymus dėl anglies kaupimo sertifikavimo sistemos. Anot žemės ūkio ministro, svarbu sukurti efektyvų bendrą mechanizmą, kuris leistų ir kitiems sektoriams pasinaudoti sukurtais anglies kreditais.

„Šiuo metu Lietuvoje neturime veikiančių anglies kreditų sertifikavimo schemų, išskyrus kelis bandomuosius projektus. Plėtrai paskatinti reikia ieškoti naujų finansinių instrumentų, taip pat įtraukiant ir privatų sektorių. Taikant privačias schemas turėtų būti apibrėžtas ir valstybės vaidmuo, užtikrintas objektyvus ir veiksmingas anglies sankaupų ir ŠESD emisijų apskaitos bei stebėsenos mechanizmas“, - teigia ministras K. Navickas.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: