Šaltuoju metų laiku uždarose patalpose mokiniai praleidžia daug laiko, tad tinkamas patalpų mikroklimatas ypač svarbus vaikų ugdymo proceso metu, todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Jonavos skyrius atkreipia dėmesį į mikroklimato reikalavimus šaltuoju metų laikotarpiu, kurie yra nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 21:2017).

Mokyklos patalpose turi būti užtikrinti HN 21:2017 nustatyti mikroklimato parametrai:

  • mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C;

  • sporto salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C, šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C;

  • persirengimo kambariuose, dušuose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C;

  •  nevykstant pamokoms oro temperatūra šildymo sezono metu mokyklos patalpose turi būti ne žemesnė kaip 15 °C;

  • santykinė oro drėgmė šaltuoju metų laikotarpiu mokyklos patalpose turi būti 35–60 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu mokyklos patalpose turi būti ne didesnis kaip 0,15 m/s.

Ugdymo patalpose svarbu užtikrinti natūralų vėdinimą

Mokymo patalpose turi būti užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė. Patalpos, kuriose nėra įrengta mechaninio vėdinimo sistema, turi būti išvėdinamos po kiekvienos pamokos. Mokomosiose virtuvėse prie viryklių, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės, turi būti numatyta vietinė ištraukiamoji ventiliacija.Kauno departamento Jonavos skyriaus inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: