Artimiausiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje numatyta svarstyti daugiau nei 30 klausimų. Trečiuoju tarybos darbotvarkės klausimu įtrauktas Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo projektas.

Biudžeto patikslinimo projekte didinamas biudžeto pajamų planas:  valstybės biudžeto dotacija 76 600 eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijos atlikti ir 1 420 140,6 euro kita dotacija;  iš gyventojų pajamų mokesčio  1 777 020 eurų;  pajamų iš Europos Sąjungos paramos lėšų planą 270 eurų; biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas. Taip pat tikslinami rajono savivaldybės biudžeto asignavimai.

Biudžeto  asignavimų patikslinime, Jonavos miesto seniūnija daugiabučių namų kiemų atnaujinimui prašo skirti papildomai 160 000 eurų.

„Daugiabučių namų teritorijų tvarkymo darbai vykdomi pagal  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr.1TS-182 patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės miesto daugiabučių namų tvarkytinų teritorijų sąrašą 2022-2024 metams.  Šiais metais šiems darbams buvo skirta 720 000 eurų ir buvo planuojama sutvarkyti  bent 10 sąrašo punktų eilės tvarka nuo 1 iki 10.  Darbai vykdomi pagal mikrorajonus ir pabaigai buvo paliktas Kosmonautų g. mikrorajonas. Kadangi  statybos darbų kaina auga, tada užsibrėžtam  tikslui įgyvendinti,  t.y. sutvarkyti Kosmonautų 20, 22, 24-26, 32 ir 34 teritorijos, pritrūko skirto finansavimo. Šios visos teritorijos randasi šalia viena kitos ir trys kiemai yra sujungti bei pravažiuojami, todėl yra tikslinga šiais metais jas visas sutvarkyti“, - rašoma sprendimo projekto aiškinamajame rašte.

Jonavos r. savivaldybės tarybos posėdis vyks rugsėjo 29 dieną. Tuomet ir paaiškės, ar Kosmonautų g. kiemams bus skirtas papildomas finansavimas.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: