Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius Briuselyje dalyvavo ES vidaus reikalų komisarės Ylvos Johansson organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kovai su neteisėtu migrantų gabenimu. Europos Komisijos vadovė Urshula von der Leyen paskelbė apie buriamą pasaulinį aljansą, į jį įtraukiant ir trečiąsias šalis. ES taip pat sieks modernizuoti teisinę bazę, siekiant užtikrinti efektyvesnę prevenciją ir atsaką  į neteisėtą migrantų gabenimą.

Panelinėje diskusijoje apie prevenciją dalyvavęs viceministras A. Abramavičius prabrėžė, jog šalia organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomos migrantų gabenimo veiklos, Lietuvoje ir visame regione stebima nauja šio reiškinio forma – kontrabanda kaip hibridinė grėsmė, kai į šią veiklą įsitraukia priešiška valstybė, siekdama politinių tikslų.

„Sveikiname Europos Komisijos ketinimus atnaujinti ES teisinę bazę dėl neteisėto migrantų gabenimo. Labai svarbu turėti teisines priemones, skirtas spręsti ir užkirsti kelią tokioms išskirtinėms situacijoms, kaip migrantų instrumentalizavimas. Taip pat turėtume sutelkti dėmesį į antrinį judėjimą, siunčiant žinią, kad Šengenas nėra ta zona, kurioje kontrabandininkai gali veikti nevaržomai“, – teigia vidaus reikalų viceministras A. Abramavičius.

Anot viceministro, visos prevencinės priemonės turėtų veikti kompleksiškai. Lietuvos atvejis rodo, kad geriausia prevencija – ryžtingos ir veiksmingos atsakomosios priemonės. Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, efektyvus migrantų grąžinimas į kilmės šalis, visapusiška išorės sienos apsauga – tai priemonės, kuriomis galima užkirsti kelią migrantų kontrabandai.

Prie atsako į neteisėtą migrantų gabenimą ir jo prevencijos taip pat turėtų prisidėti glaudus tarpvalstybinis bendradarbiavimas, efektyvus ir greitas keitimasis informacija, bendra operatyvinė veikla, įtraukiant ES agentūras (Europolą, FRONTEX).

Vidaus reikalų ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: