Pirmadienį, kovo 1 d., prasideda akcija „Atliekų vežimas“. Ši nauja aplinkosauginė akcija skirta atliekų vežimo pažeidimų prevencijai ir efektyvesnei kontrolei.

„Šių metų aplinkosaugos akcijų planą papildė atliekų gabenimo keliuose kontrolė. Akcijos metu tikrinsime tiek tarpvalstybinių, tiek vietinių atliekų vežimą. Tokios akcijos reikalingos siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir nelegaliems atliekų vežimams, stiprinti nelegalių atliekų vežimų prevenciją“, – teigė Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Jurgis Kazlauskas.

Siekiant užkardyti atliekų vežimą nesilaikant teisės aktų reikalavimų, šalyje bus organizuojami reidai, transporto priemonių tikrinimas. Akcijos metu aplinkosaugininkai bendradarbiaus su kitomis institucijomis.

Tikimasi, kad akcija prisidės prie atliekų vežimo ir nelegalių vežimų prevencijos stiprinimo. 

Už at­lie­kų įve­ži­mo ar im­por­to į Lie­tu­vą rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mą ir už Ap­lin­kos ap­sau­gos įstatymo pažeidimus at­sa­kin­giems as­me­nims bus rašomi pro­to­ko­lai ir skiriamos nuo­bau­dos. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižengimų ko­dek­sas už pa­žei­di­mus nu­ma­to bau­dą nuo 30 iki 3 000 eu­rų. Už Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta nuo 600 iki 1 200 eu­rų bau­da.

Akcijos metu visuomenei bus reguliariai pranešama apie rezultatus ir organizuotus reidus.  

Taip pat skaitykite: