Aplinkos ministerija gavo Lenkijos notifikaciją apie pradedamą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) dėl mažos galios modulinės atominės elektrinės statybos ir eksploatacijos Ostrołęka mieste. Notifikacija pateikta pagal Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencija).

Mažos galios modulinę atominę elektrinę planuojama statyti šiaurinėje Lenkijos dalyje, Ostrołęka mieste, kuris nutolęs nuo Lietuvos apie 160 km atstumu. Planuojama ūkinė veikla apims 4 modulinių branduolinių reaktorių, kurių bendra elektros galia neviršys 1300 MWe, įskaitant susijusių statinių, kuriuose bus įrengta valdymo įranga, turbinos, generatoriai ir pan., statybą.

Taip pat bus statomi pagalbiniai pastatai, įskaitant panaudoto branduolinio kuro saugyklą, laikinąją radioaktyviųjų atliekų saugyklą, biurų pastatus, dirbtuves, ir įrengiama būtina techninė infrastruktūra (pvz., vandens paėmimo infrastruktūra, siurblinė, aušinimo vandens vamzdynai, aušinimo sistemos infrastruktūra ir kt.).

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Espo konvencijos 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį, todėl 2024 m. vasario 1 d. Lenkija atsiuntė notifikaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos ir paprašė pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos apimties.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą ir tarpvalstybinio PAV procedūrų iki 2024 m. vasario 23 d., el. paštu pav@am.lt, atsakingas asmuo – Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja Beata Vilimaitė Šilobritienė, tel. +370 645 89487.

Aplinkos ministerija, koordinuojanti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą, apibendrinusi ir įvertinusi gautas Lietuvos institucijų išvadas ir visuomenės pasiūlymus, pateiks juos Lenkijai.

Su notifikacija pagal Espo konvencijos 3 straipsnį (anglų kalba) ir informacija apie projektą lietuvių bei anglų kalbomis galite susipažinti čia.

 Aplinkos apsaugos departamento info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: