Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstyti Švietimo plėtros programos pažangos priemonės skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“) projektą, pristato rodiklius, kokios skaitmeninės pažangos turime pasiekti iki 2030 metų. Pastabų ir siūlymų laukiame iki vasario 25 d.

Švietimo plėtros programos pažangos priemonėje numatyta stiprinti mokytojų ir dėstytojų skaitmenines kompetencijas, sukurti naujus mokymosi šaltinius ir priemones.

Naujos skaitmeninės mokymo priemonės turėtų būti parengtos pagal atnaujintas bendrąsias programas ir prieinamos, pritaikomos įvairių poreikių mokiniams ir mokytojams, įtraukiančios, motyvuojančios ir padedančios siekti aukštesnių rezultatų.

Be to, reikalinga palaikyti, pastiprinti mokytojų kompetencijas, kad jie skaitmenines technologijas tikslingai naudotų konkrečiam dalykui mokyti, susipažintų su naujomis priemonėmis, naujais metodais ir mokėtų juos rezultatyviai panaudoti per pamokas.

Numatyta padidinti 16–74 metų amžiaus asmenų, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu, dalį nuo 89,90 proc. (2021 m.) iki 95 proc. (2030 m.). Užsienio lietuvių, besimokančių nuotoliniu būdu, dalis nuo 21 proc. (2020 m.) turėtų išaugti iki 30 proc. Numatoma, kad iki 2030 metų 2200 mokytojų ir 800 aukštųjų mokyklų dėstytojų baigs skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus. Mokyklose bus pradėtos taikyti naujos 1704 skaitmeninės mokymo (si) priemonės, inovatyvūs metodai.

Šioje priemonėje taip pat numatyta padėti bendrojo ugdymo ir aukštosioms mokykloms apsirūpinti reikiama technologine įranga. Nors per pastaruosius dvejus pandeminius metus mokyklų aprūpinimas kompiuteriais ir mokytojų, dėstytojų skaitmeniniai įgūdžiai stipriai pagerėjo, bet mokyklos dar stinga ne tik naujų kompiuterių, bet ir įvairių priedų, pvz., mikrofonų, ausinių ir pan.

Pažangos priemonėje pasiūlyti trys alternatyvūs keliai, kaip galime pasiekti numatytų rodiklių: EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos kūrimas, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mokymo išteklių ir įrangos bazės švietimo įstaigose sukūrimas; ekspertų tinklo savivaldybėse kūrimas, skaitmeninių priemonių licencijų pirkimas ir studijų krepšelio skyrimas; pagalbos švietimo inovatoriams modelis, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mokymo išteklių ir įrangos bazės švietimo įstaigose sukūrimas.

Su Švietimo plėtros programos pažangos priemone ir rodikliais išsamiau galima susipažinti čia.

Nuotr. Artūro Žuko

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: