Primename, kad Komisija, veikianti prie SAM, yra privaloma ikiteisminė institucija, kuri nagrinėja pacientų ir kitų asmenų, turinčių teisę į žalos atlyginimą, prašymus dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo ir priima sprendimus dėl žalos atlyginimo pacientams ir kitiems asmenims, turintiems teisę į žalos atlyginimą.

Komisija sudaroma 4 metams iš 7 nepriekaištingos reputacijos asmenų. Komisiją sudaro 2 SAM ir (ar) sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos atstovai, po 2 sveikatos priežiūros specialistams atstovaujančių organizacijų ir pacientų teises ginančių organizacijų atstovus ir nuo 2023 metų į komisijos sudėtį įtraukiamas 1 sveikatos priežiūros specialistų nevyriausybinių organizacijų atstovas – gydytojas odontologas. 

Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus odontologijos studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų odontologijos praktikos patirtį.

Komisijos nariams, išskyrus valstybės tarnautojus, už darbą Komisijoje mokamas atlygis – 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatyta tvarka (toliau – pareiginės algos bazinis dydis), atlygis už vieną Komisijos posėdžio valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą Komisijos posėdyje nagrinėti vieną prašymą. Komisijos nariams taip pat mokamas 0,082 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už vieną atstovavimo teismuose nagrinėjant vieną civilinę bylą valandą ir 0,14 pareiginės algos bazinio dydžio atlygis už pasiruošimą atstovauti viename teismo posėdyje. 

Siūlomus kandidatus prašome teikti iki 2023 m. sausio 5 d. (įskaitytinai) raštu bei el. pašto adresu inga.skutkeviciute@sam.lt. Teikiant atstovą į Komisiją, prašome pateikti jo pasirašytą gyvenimo aprašymą ir užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – deklaracija). Deklaracijos pildyti nereikia, jei atstovas yra valstybės tarnautojas. Už gyvenimo aprašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos tikrumą yra atsakingas atstovas.

Jei bus deleguoti daugiau nei 2 sveikatos priežiūros specialistams atstovaujančių organizacijų atstovai (odontologai), bus vykdoma papildoma deleguotų asmenų atranka. Numatoma, kad sveikatos apsaugos ministro sudaryta atrankos į Komisiją nario vietą komisija atrinks Komisijos narį, įvertinusi kandidatų patirtį ir, jei profesinė kvalifikacija ir profesinė patirtis vienoda, – motyvaciją dirbti Komisijoje.

Kilus klausimų dėl kandidatavimo procesų ir tvarkos, kreipkitės el. paštu inga.skutkeviciute@sam.lt.


SAM Spaudos tarnyba
 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: