Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Kaip rašoma architektūrinių sprendinių aiškinamajame rašte, projektuojamas inžinerinis statinys - vėjo elektrinė, kurios paskirtis - elektros energijos gamyba. Mažai urbanizuotame kraštovaizdyje bus vertikalus dominuojantis elementas, kuris bus matomas iš tolimesnių teritorijų. Technogeninio dizaino aukštuminis statinys iškils virš visų kraštovaizdžio elementų.

Statinys bus pagamintas gamykloje ir atvežtas į sklypą dalimis. Montavimas vyks sklype. Planuojamos vėjo elektrinės generuojama elektros energija požeminiais kabeliais bus pajungta per skirstytuvą: į elektros tinklų operatoriaus Bukonių 35/10kV TP pagal elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas. Kabelinių elektros linijų tiesimui per kertamus privačius žemės sklypus bus gauti rašytiniai žemės savininkų sutikimai. 

Susirinkimas bus vykdomas 2022 m. lapkričio 24 d. 16.00 val. Jonavos rajono sav., Bukonių sen., Bukonių k., Ukmergės g. 22

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: