Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams. Kviečiame jau dabar teikti prašymus. 

Socialinė parama skiriama ne vyresniems kaip 21 m. mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o abiturientams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos

Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas; mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų; taip pat  vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas. 

Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys:

Nemokamas maitinimas - pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs ugdymo įstaigose organizuojami be atskirto tėvų prašymo. Tėvai (globėjai) turi teisę tiek atsisakyti šios paramos (per mokyklos administraciją), tiek vėl kreiptis dėl jos skyrimo.

Prašymą nemokamam maitinimui gauti galima pateikti nuo liepos 1 d., o dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje nuo gegužės 1 d.

Parama mokinio reikmenims įsigyti. Teisė gauti paramą mokinio reikmėms (98 Eur per kalendorinius metus), suteikiama ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar pagal suaugusiųjų ugdymo programas ir atitinka paramos teikimo sąlygas.

Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims galima pateikti nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Paramos teikimo sąlygos. Parama (tiek nemokamas maitinimas, tiek parama mokinio reikmenims įsigyti) gali būti teikiama, jeigu pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (235.50 Eur). Atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, kai vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (314 Eur);

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

- El. būdu www.spis.lt. SPIS yra integruota mobiliojoje programėlėje JONAVA, skiltyje „Jonaviečiui svarbu“, todėl pateikti prašymą jonaviečiai gali mobiliuoju telefonu;

- Atvykus į Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių arba į skyriaus specialistą dirbantį kaimo seniūnijoje;

- Dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: