Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija kviečia visuomenines organizacijas ir asociacijas, kūrybines sąjungas, bendruomenes, akademinę bendruomenę, valstybės ir savivaldybių institucijas, visus Lietuvos Respublikos piliečius iki 2023 m. spalio 1 d. teikti siūlymus dėl 2026 atmintinų metų paskelbimo, atsižvelgiant į istorinės, kultūrinės, socialinės atminties išsaugojimo svarbą ir prioritetus, išskirtines istorinių įvykių, kultūros reiškinių, žymių asmenybių sukaktis.

Atmintini metai skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl atmintų metų skelbimo tvarkos“ (Nr. XIII-975). Atmintini metai nustatomi ir skelbiami vadovaujantis šiais principais:

  • jubiliejinės sukakties nustatymo – Lietuvos valstybingumui svarbios datos minimos pradedant 20-osiomis metinėmis iki 100-ųjų metinių – kas dešimt metų, nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų, nuo 300-ųjų metinių – kas 100 metų;
  • Lietuvos Respublikos piliečiams, pilietinei savimonei, nacionalinei kultūrai svarbios datos minimos pradedant 100-osiomis metinėmis kas 50 metų;
  • iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui, menui ir kultūrai, svarbios datos pradedamos minėti nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metai, nuo 200-ųjų metinių – kas 50 metų. 

Surinkus 2026 metų siūlymus, Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdžiuose vyks nominuojamų metų atranka ir diskusijos su istorikais, politikais, įvairiomis institucijomis, bendruomenėmis ir asociacijomis.

Atmintini metai skelbiami ne vėliau kaip likus 2 metams iki atmintinų metų pradžios, siekiant laiku numatyti valstybei reikšmingų minėjimų įgyvendinimui reikalingą biudžetą, parengti programas ir planuojamas priemones.

Siūlymus prašoma siųsti: Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, el. paštu priim@lrs.lt 

Primename, kad Seimas yra paskelbęs:

2023 atmintinus metus: Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų, Klaipėdos krašto, Šventojo Juozapato metais;

2024 atmintinus metus: NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės ir Diplomatų Lozoraičių metais;

2025 atmintinus metus: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus ir Baroko literatūros, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei lėktuvo „ANBO“ ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metais.

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: