Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta tolimesnei Lietuvos paramai Ukrainai per tarptautinių finansų institucijų instrumentus: po 1 mln. eurų skiriama Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) fondui, remiančiam įtrauktį ir Europos Tarybos vystymo banko (ETVB) Ukrainos solidarumo fondui, remiančiam socialinės paskirties projektus.

„Lietuva nepailstamai palaiko Ukrainą ir jos žmones bei prisideda prie įvairių iniciatyvų per Europos Sąjungos ir tarptautinių finansinių institucijų instrumentus. Ukrainos stiprybė – jų žmonėse ir jų ryžte kovoti prieš agresorių, tad svarbu teikti paramą ne tik Ukrainos biudžetui, siekiant išlaikyti ekonomikos stabilumą, tačiau ne ką mažiau svarbu orientuotis ir į socialinius karo padarinius bei užtikrinti šalies viduje perkeltų asmenų būtinuosius poreikius, išplėsti nuo karo nukentėjusiųjų galimybes įsidarbinti. Todėl skiriame lėšas, kuriomis bus prisidedama prie šalies socialinės apsaugos stiprinimo“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

ERPB Veiksmų už lygybę ir lytis fondo Ukrainos programos tikslas – kurti verslo aplinką ir plėtoti žmogiškąjį kapitalą, taip įgalinant karo veteranų, neįgaliųjų ir kitų nuo rusijos karo Ukrainoje nukentėjusių asmenų galimybes įsidarbinti. Pagal programą taip pat teikiama ir psichologinė pagalba šiems asmenims.

ETVB Ukrainos solidarumo fondo tikslas – remti Ukrainos viduje perkeltus asmenis bei prisidėti prie Ukrainos atstatymo. Šio fondo lėšomis bus tenkinami įvairūs dėl karo atsiradę socialiniai poreikiai, tokie kaip šalies viduje perkeltųjų asmenų gerovės užtikrinimas ir integracija,  svarbiausių šalies teritorijų socialinės infrastruktūros atstatymas – kapitalinis apgadintų daugiabučių pastatų remontas, tvaresnių būsto sprendimų užtikrinimas, taip pat bus stiprinami gebėjimai Ukrainos atkūrimo ministerijoje.

Numatoma, jog į abu šiuos fondus Lietuva lėšas perves iki 2023 m. pabaigos.

lrv.lt inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: