Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Bujokas ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo Fotodokumentų skyriaus vedėja Simona Juzėnienė išvyko į Argentiną tyrinėti lietuvių muziejuje „Olgbrun“ saugomo dokumentinio paveldo.

Muziejų nedideliame Eskelio miestelyje Argentinoje, Čubuto provincijoje, Andų kalnų papėdėje, 2003 m. įkūrė Olga ir Bruno Lukoševičiai. Čia saugomas periodinio leidinio „Argentinos lietuvių balsas“ redakcijos turtas (laikraščio spausdinimo mašinos, archyvas, laikraščių egzemplioriai), meno kūriniai, baldai, apie 2 000 lietuviškų knygų, apie 1 000 nuotraukų bei kitos vertybės. Tai kilnojamosios kultūros vertybės, turinčios išskirtinę svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai, saugomos tolimoje užsienio valstybėje, kur lietuvių tauta paliko savo pėdsaką. Prie muziejaus įkūrimo reikšmingai prisidėjo ir Lietuvos garbės konsulas inžinierius Algimantas Rastauskas.

Tyrimų metu dokumentus numatoma skaitmeninti ir aprašyti, juk nepaprastai svarbu ne tik didinti Argentinos lietuvių sukauptų archyvų, pasakojančių ne vieno lietuvio istoriją svečioje šalyje, sklaidą, bet ir išsaugoti pirmųjų emigrantų patirtis įsitvirtinant šioje tolimoje šalyje.

Tyrimai atliekami pagal Kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą „Lietuvių muziejaus „Olgbrun“ Argentinoje dokumentų inventorizavimas“.

Tyrimuose talkins muziejininkė Olga Lukoševičienė ir vertėjas, teisės profesorius Mario Kalainis.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: