Lietuvos kariuomenei perduota prancūzų bendrovės „SAFRAN Electronics & Defence“ pagaminta priešakinių stebėtojų ir oro atakos valdymo įranga. Šią savaitę su šia įranga Lietuvos kariuomenės Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione Rukloje mokosi dirbti Lietuvos kariuomenės oro atakos valdymo grupių personalas. Ši įranga leis maksimaliai greitai, tiksliai ir efektyviai naikinti priešo taikinius. 

Priešakinių stebėtojų ir oro atakos valdymo įranga Lietuvos kariuomenei nupirkta pagal 2019 m. rugpjūtį Gynybos resursų agentūros (GRA) prie Krašto apsaugos ministerijos vardu sudarytą sutartį su Prancūzijos kompanija „SAFRAN Electronics & Defence“, bendradarbiaujant su NATO Paramos ir įsigijimų agentūra ( NSPA). 

Pasak GRA direktoriaus Sigito Dzekunsko, aprūpinti naująja įranga Lietuvos kariuomenės netiesioginės ugnies paramos padaliniai galės tiesiogiai perduoti visą reikalingą informaciją aukštesniam štabui apie priešo taikinius, kuris priimtų sprendimą dėl taikinių prioretizavimo ir naikinimo. 

Ši įranga yra sudedamoji 155mm savaeigių haubicų PzH2000 projekto dalis. 

Sudarytos sutarties vertė – apie 4,8 mln eur. Sutartyje taip pat numatyta galimybė, esant poreikiui, įsigyti papildomų priešakinių stebėtojų ir oro atakos valdymo komplektų. Sutartis taip pat apima ir personalo mokymo eksploatuoti naujai gautą įrangą paslaugas. 

Įranga įsigyta vystant vieną iš prioritetinių Lietuvos kariuomenės vystomų pajėgumų – netiesioginės ugnies paramos pajėgumą, užtikrinant tikslų ugnies taikinių informacijos perdavimą manevriniams Lietuvos kariuomenės padaliniams. 

Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir infrastruktūros modernizacija yra svarbiausias krašto apsaugos sistemos prioritetas. Pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo pasiekus įsipareigojimuose NATO numatytą minimalų 2 proc. BVP finansavimą, pradėti labai svarbūs projektai: įsigyjamos pėstininkų kovos mašinos, šarvuotieji kovinės paramos visureigiai, diegiamos modernios artilerijos sistemos, plečiami oro erdvės stebėjimo ir oro gynybos pajėgumai, atnaujinama kario ginkluotė ir įranga.

 

Gynybos resursų agentūros nuotrauka

Taip pat skaitykite: