Šiais metais ligonių kasų sutarčių su gydymo įstaigomis sudarymo procesas prasidėjo gerokai anksčiau. Planuojama, kad visos sutartys bus sudarytos dar iki kovo pradžios. Lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti per metus bus skiriama vidutiniškai 11 proc. daugiau, praneša Valstybinė ligonių kasa. 

„Sutarčių su partneriais sudarymo procesą šiais metais pavyko pradėti bene dviem mėnesiais anksčiau, nei praeitais. Dabar šis procesas – pačiame įkarštyje. Naujausiais duomenimis, teritorinės ligonių kasos sutartis jau yra sudariusios su 359 gydymo įstaigomis iš planuojamų 874“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktorius Gintaras Kacevičius.

Jau trečius metus gydymo įstaigos pasirašo tik vieną sutartį su ta teritorine ligonių kasa, kurios veiklos zonoje yra gydymo įstaigos buveinė. Sutartis sudaroma dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamų paslaugų teikimo visiems Lietuvos gyventojams. Išimtis – pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir ambulatorinės slaugos paslaugos, dėl kurių sutartys pasirašomos su ta teritorine ligonių kasa, kurios zonoje vykdoma veikla.

Pasak G. Kacevičiaus, ligonių kasoms įgyvendinus vienos sutarties principą, ne tik sumažėjo gydymo įstaigų administracinė našta, bet ir gerokai prasiplėtė gydymo įstaigų pasirinkimo galimybės pacientams. 

Šiais metais pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai užtikrinti iš PSDF numatyta skirti 391 mln. eurų. Tai yra 28 mln. eurų daugiau nei praeitų metų pradžioje. Tikimasi, kad didesnis finansavimas užtikrins šeimos gydytojo komandos plėtrą, taip pat leis išplėsti šeimos gydytojo kompetencijas, suteikiant teisę atlikti platesnį tyrimų spektrą. 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms pusei metų skiriama beveik 50 mln. eurų, t. y. 5 mln. eurų daugiau nei praeitų metų pirmą pusmetį (antrajam pusmečiui lėšos bus skiriamos papildomai, įvykus greitosios medicinos pagalbos pertvarkai).

Gydytojų konsultacijoms, dienos stacionaro, dienos chirurgijos bei kitoms ambulatorinėms paslaugoms, taip pat slaugos ir stacionarinėms paslaugoms numatyta skirti beveik 1,5 mlrd. eurų PSDF lėšų. Tai 154 mln. eurų daugiau nei pernai. Didinat finansavimą ir tobulinant finansavimo būdus, pirmiausia bus siekiama pagerinti po pandemijos dar nevisiškai atsistačiusį paslaugų prieinamumą. 

Pavyzdžiui, šių metų sutartyse numatyta išskirti prioritetines gydytojų specialistų konsultacijas – tokias, kurių prieinamumas susijęs su ligomis, turinčiomis didžiausią įtaką sergamumui ir mirtingumui Lietuvoje. Todėl planuojama skirti daugiau PSDF lėšų visoms pacientams šiais metais suteiktoms kardiologų, neurologų, hematologų, onkologų chemoterapeutų, onkologų radioterapeutų bei endokrinologų paslaugoms apmokėti. Šiuo pokyčiu tikimasi padaryti šias konsultacijas labiau prieinamas pacientams, sumažinti eiles ir sudaryti finansinį pagrindą veikti „žaliesiems koridoriams“, t. y. sudaryti galimybę sunkiomis ligomis sergantiems pacientams gauti paslaugas greičiau, nelaukiant bendroje eilėje.

Taip pat šiais metais numatoma didinti konsultacijų, kurių metu pacientui atliekama keletas procedūrų, kainas, tokiu būdu skatinant gydymo įstaigas suteikti pacientui daugiau paslaugų vieno apsilankymo metu, kartu mažinant poreikį pacientą hospitalizuoti.

Beveik 13 proc. didesnis finansavimas – iš viso 120 mln. eurų – šiemet skiriamas apmokėti medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui. Papildomos lėšos bus skiriamos didėjančiam pradinės ir ambulatorinės medicininės bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų poreikiui padengti bei užtikrinti pacientų galimybes gauti reabilitacijos paslaugas arčiau namų. Taip pat šiais metais planuojama apmokėti visas prioritetines stacionarines reabilitacijos paslaugas, t. y. tas, kurios pacientams turi būti suteikiamos nedelsiant – po infarktų, insultų, traumų, endoprotezavimo operacijų, daugelio onkologinių ligų operacijų ir pan. Tokiu būdu siekiama pagerinti šių paslaugų prieinamumą šalies gydymo įstaigose.

Dar 34 mln. eurų numatyti penkioms prevencinėms sveikatos programoms. Tai yra 12 proc. (4 mln. eurų) daugiau nei praeitais metais. Padidintas finansavimas ne tik padės užtikrinti sklandų programų vykdymą, bet ir efektyvinti širdies ir kraujagyslių ligų prevencinę programą. Šioje programoje šiemet numatoma naujovių, kurios leis prevenciškai pasitikrinti daugiau žmonių, turinčių didžiausią riziką sirgti kardiologinėmis ligomis.

VLK primena, kad pernai teritorinės ligonių kasos sutartis pasirašė su 860 gydymo įstaigų. 618 iš jų buvo viešosios ir 242 privačios įstaigos bei jų padaliniai. Visas sveikatos priežiūros įstaigas, sudariusias sutartis su ligonių kasomis, ir jų teikiamas paslaugas visoje Lietuvoje galima patogiai rasti interaktyvioje ligonių kasų specialistų sukurtoje paieškoje.

(Piktochart nuotr.)

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: