Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ pradės vieną didžiausių pastarųjų metų tinklo patikimumui didinti skirtų projektų – rekonstruos prieš beveik penkis dešimtmečius pastatytą Jonavos transformatorių pastotę, prie kurios prijungtos dvi 330 kV ir vienuolika 110 kV elektros perdavimo linijų.

 
Trečiadienį vykusiame neeiliniame visuotiniame „Litgrid“ akcininkų susirinkime pritarta sudaryti Jonavos transformatorių pastotės rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutartį su pirkimą laimėjusia bendrove „Kauno tiltai“. Bendrovės artimiausiu metu sudarys 19,9 mln. eurų (be PVM) vertės sutartį.


„Kryptingai siekdami energetinės nepriklausomybės, turime įgyvendinti ne tik strateginės su sinchronizacija susijusios infrastruktūros projektus, bet ir užtikrinti patikimą elektros sistemos darbą ir atnaujinti esamus tinklo objektus. Todėl šiais metais pradedame rekonstruoti Jonavoje esančią transformatorių pastotę, kuri svarbi tiek miesto, tiek šalia esančios pramonės poreikiams. Įgyvendindami rekonstrukciją pasirinksime aplinkai draugiškesnes technologijas, pavyzdžiui, pakeisime alyvinius didžiatūrius jungtuvus dujiniais įrenginiais ir sumažinsime sunaudojamos alyvos kiekį. Atlikę pastotės rekonstrukciją, sumažinsime galimų gedimų skaičių ir bendras eksploatacines sąnaudas”, – teigia „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.


Nuo 1975 metų Jonavos miesto pakraštyje veikianti 330/110/10 kV transformatorių pastotė yra gyvybiškai svarbi visą parą dirbančiai „Achemos“ gamyklai, kuriai elektra per tris papildomas pastotes tiekiama šešiomis oro linijomis. Pastotėje šiuo metu sumontuoti du 200 MVA galios autotransformatoriai, prijungtos dvi 330 kV ir vienuolika 110 kV elektros perdavimo linijų. 
2004-2013 metais pastotėje buvo keičiami 330 kV skirstyklos pirminiai įrenginiai ir kita įranga, o šįkart bus atliekama pilna rekonstrukcija, kurios metu bus pakeisti abu senieji 1975 metų ir 1977 metų gamybos autotransformatoriai, visiškai atnaujintos 330 kV ir 110 kV skirstyklos, rekonstruojami statiniai, įdiegiama nauja įranga ir kt. 


Jonavos transformatorių pastotės rekonstrukciją „Kauno tiltai“ vykdys keliais etapais. Pirmuoju etapu per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo bus parengti reikiami projektai ir gautas statybos leidimas, o tuomet apie 3 metus vyks statybos darbai, kuriuos planuojama pabaigti iki 2025 metų pabaigos. 


Į perdavimo tinklo atnaujinimą investuos 675 mln. eurų  


Pagal praėjusiais metais „Litgrid“ parengtą bendrovės valdomų tinklų plėtros 2021-2030 metais planą, per artimiausią dešimtmetį investicijos į tinklą ir strateginius energetikos sistemos projektus sieks 1,38 mlrd. eurų, iš kurių maždaug pusė – 675 mln. eurų – bus skiriama perdavimo tinklo patikimumui užtikrinti. Kita dalis, 648 mln. eurų – strateginiams sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektams įgyvendinti.


Per artimiausią dešimtmetį „Litgrid“ planuoja pakeisti apie 1260 km 110 kV oro linijų ir apie 455 km žaibosaugos troso, pradėti vykdyti 3 stambius plėtros projektus: naujos 330 kV Vilnios skirstyklos statybą bei nutiesti dvi naujas 110 kV perdavimo linijas. 


Taip pat bus investuojama į transformatorių pastočių atnaujinimą. Iki 2030 metų planuojama kasmet vidutiniškai pradėti po 7 pastočių rekonstrukcijos projektus. Palyginti, 2012–2016 metais buvo pradedama po 3 tokius projektus per metus. Iki šio dešimtmečio pabaigos „Litgrid“ numato pradėti arba įgyvendinti apie 118 transformatorių pastočių rekonstrukcijos projektų.

Apie „Litgrid“:


AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė Lietuvoje valdo apie 7 tūkst. km oro linijų, daugiau kaip 200 transformatorių pastočių ir 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis, nuolat vykdo jų priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą visiems šalies gyventojams, įstaigoms ir kitoms organizacijoms. 


Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. AB „Litgrid“ akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą. 97,5 proc. AB „Litgrid“ akcijų valdo UAB „EPSO-G“, kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: