Su savivaldybių tarybų narių veikla susijusių išlaidų kontrolė savivaldybėse turi būti stiprinama, o informacija apie šias išlaidas – atvira ir prieinama visuomenei. Taip teigia Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), vertindama daug kritikos sulaukiančius atvejus dėl galimai netinkamo viešųjų lėšų panaudojimo.

Pripažindama, kad dabartinė praktika yra ydinga ir neatitinka politikams keliamų skaidrumo standartų, balandžio 27 dieną LSA valdyba priėmė nutarimą, kuriame siūloma tobulinti su savivaldybių tarybų narių veikla susijusių išlaidų reglamentavimą ir griežtinti atsiskaitymo už jas tvarką.

„Akivaizdu, kad ilgametė ydinga praktika egzistuoja iš inercijos. Priimame tai kaip šaltą dušą. Todėl dabar svarbiausia – kuo greičiau imtis konkrečių veiksmų taisyti šias sistemos spragas ir užtikrinti, kad nebebūtų sąlygų joms atsirasti ateityje,“ – sako LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Pasak jo, dabartinė situacija dar kartą  parodė, kad svarbiausias saugiklis, galintis užtikrinti skaidrų visuomenės lėšų naudojimą, yra viešumas, todėl LSA siūlo keisti Vietos savivaldos įstatymą ir jame įtvirtinti įpareigojimą savivaldybių interneto svetainėse skelbti informaciją apie su savivaldybės tarybos nario veikla susijusių išlaidų panaudojimą.

Taip pat siūloma įstatyme įteisinti su savivaldybių tarybų narių veikla susijusių išlaidų maksimalius dydžius. Šiuo metu tokius dydžius kiekvienos savivaldybės taryba nustato savarankiškai reglamente.

“Diskutuoti, kodėl ši praktika taip ilgai gyvavo, reikia ir tai darysime, tačiau paraleliai turime judėti į priekį ir imtis žingsnių sutvarkyti sistemą taip, kad ji atitiktų pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės standartus. Juo labiau, kad vietos valdžios politikų teisė gauti atitinkamą kompensaciją už išlaidas, patirtas vykdant savo pareigas, yra įtvirtinta Europos vietos savivaldos chartijoje,“ – sako LSA prezidentas. 

Visas LSA valdybos nutarimas: VN-51

LSA inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: