Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės meras informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus. 

Projekto pavadinimas – Vasario 16-osios g. ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą su P. Vaičiūno g. ir Virbalų g., Jonavos m., Jonavos raj. sav. Projektas. 

Kaip rašoma aiškinamajame rašte, projektuojama vienos eismo juostos mažoji žiedinė sankryža, kurioje numatomos dviračių juostos. Žiedinės sankryžos zonoje projektuojamos 20,00 m ilgio ir 2,50 m pločio saugos salelės su 3,0 m pločio pėsčiųjų perėjomis ir 2,00 m pločio dviračių juostomis. Projektuojamose gatvėse numatomi 1,50-2,50 m pločio takai iš betoninių trinkelių dangos.  

Projektu siūloma rekonstruoti Vasario 16-osios ir P. Vaičiūno atkarpas pagal B kategorijai keliamus reikalavimus. Projektuojamas eismo juostos plotis – 3,25 m, eismo juostų skaičius – 2, danga – asfalto. Projektuojama 3,00 m pločio arba platesnė apsaugos zona nuo važiuojamosios dalies krašto, kurioje numatomi apželdinimo sprendiniai ir apšvietimo atramos. Virbalų g. projektuojama pagal D kategorijai keliamus reikalavimus. Projektuojamas eismo juostos plotis – 2,75 m, eismo juostų skaičius – 2, danga – asfalto. Projektuojama 1,00 m pločio apsaugos zona nuo važiuojamosios dalies krašto, kurioje numatomi apželdinimo sprendiniai ir apšvietimo atramos.  

Projekte numatyta įrengti Vasario 16-osios, P. Vaičiūno ir Virbalų gatvių sankryžą. Žiedinėje sankryžoje numatomas dviračių eismas išorinėje pusėje projektuojamomis dviračių juostomis.  

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-12-19 d. 15:30 val. nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą:

https://forms.office.com/e/PvPnBR3x34

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: