Investicinės paramos ūkiams modernizuoti paraiškų rinkimo rezultatai įspūdingi – per du mėnesius pateikta 411 paraiškų už 87,78 mln. Eur. „Investicinės paramos ūkiams modernizuoti paklausa pranoko mūsų lūkesčius. Nepasitvirtino paraiškų teikimo laikotarpio pradžioje sklidusios kalbos, kad pareiškėjai, ypač pieno sektoriaus, nebus aktyvūs ir paramos lėšos liks nepanaudotos. Nepaisant laikinų sunkumų sektoriuje, ūkininkai mato veiklos perspektyvas, planuoja ūkių plėtrą“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. 

 

Ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys paraiškas gauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramą teikė du mėnesius – nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d. Šiam paraiškų teikimo laikotarpiui buvo skirta 61,7 mln. Eur  paramos lėšų.  

 

Paramą ūkiams modernizuoti galėjo gauti visi žemės ūkio sektoriai, įskaitant augalininkystę. Pienininkystės sektoriui buvo numatyta skirti 17,18 mln. Eur, mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams – 17,38 mln. Eur,  sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriui – 10 mln. Eur, kitiems augalininkystės sektoriams – 17,18 mln. Eur. Lengvatinėms paskoloms teikti buvo numatyta skirti 12 mln. Eur. 

 

Tačiau rezultatai pranoko lūkesčius: pateikta 411 paramos paraiškų už 87,78 mln. Eur, o lengvatinių paskolų paprašė 105 pareiškėjai už 13,58 mln. Eur. Ypač aktyvūs buvo mėsinės galvijininkystės ir kitų gyvulininkystės sektoriaus pareiškėjai – jų prašoma paramos suma (35,7 mln. Eur) 2 kartus viršijo skirtą biudžetą. Aktyviai paraiškas ūkiams modernizuoti teikė ir pieninės galvijininkystės (pateikta paraiškų už 26,18 mln. Eur) bei kitų  augalininkystės sektorių (pateikta paraiškų už 19,81 mln. Eur) pareiškėjai. Mažiau aktyvūs buvo sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių pareiškėjai, pasinaudoję 61 proc. sektoriui skirtų lėšų. 

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi atskiriems žemės ūkio sektoriams nustatytais projektų atrankos kriterijais, per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos sudarys paraiškų pirmumo eiles. Jos bus paskelbtos NMA interneto tinklalapyje. Įvertinusi rezultatus, Žemės ūkio ministerija priims sprendimus dėl projektų finansavimo. 

 ŽŪM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: