Prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, į Lietuvą jau atvyko beveik 18 000 vaikų iš Ukrainos, per 1 100 iš jų – nelydimi nepilnamečiai ar perkelti iš Ukrainos vaikų globos įstaigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė su Ukrainos socialinės politikos ministre Maryna Lazebna Ukrainoje pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo užtikrinant vaikų apsaugą per karą Ukrainoje. Lietuva – pirmoji šalis, pasirašiusi dvišalį ministerijų susitarimą dėl bendradarbiavimo vaikų globos (rūpybos) srityje. 

„Lietuva buvo ir bus saugus prieglobstis nuo karo bėgantiems Ukrainos vaikams. Siekdami apsaugoti vaikus ir užtikrinti jų teises ir socialines garantijas Lietuvoje, pasirašėme memorandumą. Kartu tai yra garantija, kad nė vienas Ukrainos vaikas nebus įvaikintas ar perkeltas į kitą šalį. Tik Ukrainai pranešus ir esant saugioms aplinkybėms, vaikai vėl sugrįš į savo gimtąją šalį“, – Ukrainoje kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo Monika Navickienė.

Lietuva ir Ukraina susitarė bendradarbiauti užtikrinant iš Ukrainos atvykusių be tėvų globos likusių vaikų teises, jų tinkamą atstovavimą, geriausių interesų užtikrinimą.

„Labai svarbu, kad atvykę žmonės, o ypač vaikai, užsiregistruotų. Visi vaikai turi turėti atstovą pagal įstatymus, kad gautų visas jiems reikiamas socialines paslaugas ir būtų tinkamai atstovaujami“, –  pabrėžė ministrė Monika Navickienė.

Siekiant užtikrinti vaiko teises, iš Ukrainos į Lietuvą atvykusiems be tėvų globos likusiems vaikams Lietuvoje nedelsiant paskiriamas atstovas pagal įstatymą ir nustatoma laikinoji globa (rūpyba), pagal galimybes atsižvelgiant į Ukrainoje vykdytos vaikų globos (rūpybos) formą bei rūšį, iki kol bus įmanoma grąžinti vaiką į Ukrainą.

Ukrainos vaikų įvaikinimo procedūros nebus pradedamos, bus siekiama, kad broliai ir seserys Lietuvoje visais atvejais būtų apgyvendinami kartu, kad iš Ukrainos į mūsų šalį atvykus vaikų grupei, pavyzdžiui, kartu vienoje vaiko globos institucijoje gyvenančių vaikų grupei, vaikai nebus atskiriami vienas nuo kito, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja geriausiems vaiko interesams. Bus siekiama apsaugoti iš Ukrainos į Lietuvą atvykusius be tėvų globos likusius vaikus nuo prekybos vaikais grėsmės.

Vėliau gavus oficialų Ukrainos pranešimą, kad vaikams yra saugu grįžti į Ukrainą, bus organizuojamas iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių be tėvų globos likusių vaikų grąžinimas į Ukrainą.

Lietuvos ir Ukrainos socialinės apsaugos ir darbo ministrės taip pat aptarė būdus, kaip efektyviau suteikti socialines paslaugas pažeidžiamiausiems nuo karo į Lietuvą pabėgusiems Ukrainos žmonėms, ypač neįgaliesiems ir tėvų netekusiems vaikams.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: