2021 m. vasario 22 d. minimas vieno svarbiausių Lietuvos kariuomenės kūrimo etapo – Mokomojo junginio  įkūrimo – 30-metis.  Laikantis COVID-19 prevencijos rekomendacijų, Mokomojo junginio 30-mečio minėjimai vyks atskirais renginiais bei nuotoliniu būdu.

Mokomasis junginys organizuotas kaip atskiras vienetas, kurios tikslas buvo suteikti kovinę paramą Krašto apsaugos departamento (KAD) Pasienio tarnybai, Savanoriškai krašto apsaugos tarnybai (SKAT, dabar – KASP), ginti ir saugoti strateginius atkurtos Lietuvos valstybės objektus bei pasirengti pirmiesiems šaukimams į kariuomenę.

„Sunkiais laikais žmonių tarpusavio susipriešinimas dingdavo, o giluminiai bendruomenės ryšiai tapdavo tuo cementu, kuris tik sustiprindavo neįveikiamą tautos monolitą. Aš dėkoju tiems kariuomenės kūrėjams, kurie tuo sunkiu metu kūrė Lietuvos kariuomenės pamatus. Mokomasis junginys sukurtas po Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos ir pelnytai yra laikomas reguliarios Lietuvos kariuomenės pradininku. Iš jo vėliau išsivystė mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“. Pirmasis junginio vadas, dabar jau dimisijos brigados generolas Česlovas Jezerskas, atidavė visą savo patirtį, žinias ir įdėjo visą sielą, kad šis karinis projektas pavyktų. Tai pat aukojosi ir kiti vadai bei kariai. Šis projektas pavyko, todėl džiaugiuosi galėdamas visus sveikinti su gražia sukaktimi ir dėkoti už pareigos Tėvynei įvykdymą,“ – džiaugėsi Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Mokomasis junginys įkurtas 1991 m. vasario 22 d. KAD generalinio direktoriaus Audriaus Butkevičiaus įsakymu Nr. 13. Pagrindinė dalinio užduotis buvo pasirengti priimti pirmuosius Lietuvos pradinės privalomosios karo tarnybos karius ir taip juos ne tik apsaugoti nuo privalomo šaukimo į sovietų kariuomenę, tačiau ir pradėti juos rengti tolesnei profesinei karo tarnybai.

„Per trumpą laiką ir pakankamai sudėtingomis aplinkybėmis Mokomasis junginys savo užduotį atliko – 1991 metų sausio agresijos ir pučo metu rengėsi ir vykdė karines užduotis, pasirengė personalą pirmajam atkurtos valstybės kariuomenės šaukimui, o  vėliau junginio karių pagrindu formuota brigada „Geležinis Vilkas“ bei  kiti kariuomenės vienetai“, – sakė Mokomojo junginio vadas dim. brg. generolas Česlovas Jezerskas.

Mokomasis junginys buvo organizuotas kaip atskiras kovinis vienetas, gebantis greitai suteikti kovinę paramą KAD Pasienio tarnybai, SKAT, ginti ir saugoti strateginius Lietuvos objektus bei reaguoti į priešiškų pajėgų išpuolius.

1991 m. pabaigoje Mokomasis junginys buvo pervardintas į Greitojo reagavimo brigadą, vėliau tapusią Lietuvos sausumos kariuomenės pagrindu. Greitojo reagavimo brigadai 1992 m. birželio 6 d. suteiktas „Geležinio Vilko“ vardas.

Vasario 22 d. 11.00 val. brigados “Geležinis vilkas” socialinėje medijoje bus tiesiogiai transliuojamos už Mokomąjį junginį ir jo karius aukojamos mišios iš Šv. Ignoto bažnyčios. 12.00  val. Lietuvos kariuomenės socialinės medijos kanaluose bus paskelbta vaizdo apybraiža „Operacija „Mokomasis junginys““ (aut. L.Bratikas ir vyr. srž. sp. L.Kalvaitis).

Taip pat šia proga sukurti informaciniai stendai, kurie eksponuojami kariams, siekiant supažindinti su Mokomuoju junginiu – reguliariųjų Lietuvos kariuomenės pajėgų bei „Geležinio Vilko“ brigados ištakomis. Kariai galės išbandyti savo žinias apie Mokomąjį junginį protmūšyje.

 

Lietuvos kariuomenės informacija

KAS ir karių asmeninių archyvų nuotraukos

Taip pat skaitykite: