STT pareigūnai atkreipė dėmesį, kad nėra sukurta efektyvi gautų mėginių kodavimo sistema – ant plombuotų mėginių pakuočių daromi įrašai, iš kurių vėlesniuose tyrimų etapuose Instituto darbuotojai gali identifikuoti mėginio užsakovą (klientą), gamintoją ar mėginio savininką, o už tyrimų atlikimą atsakingų skyrių vedėjai, darbuotojai dėl atliekamo mėginių tyrimo gali tiesiogiai bendrauti su užsakovais (klientais), gamintojais ar mėginio savininkais, o tai kelia susitarimų ir piktnaudžiavimo rizikas.

Be to, Instituto veikloje naudojama informacinė sistema yra nepakankamai funkcionali – neautomatizuotas užduočių paskirstymas, trūksta tiesioginės prieigos (sąsajos) su VMVT informacine sistema, neskaitmenizuotas mėginių tyrimų protokolų pasirašymo ir tyrimų rezultatų pateikimo užsakovams procesas dėl to gali kilti korupcijos rizikos. Taip pat STT pareigūnai pateikė pastabas dėl vykdomos nepakankamos viešųjų ir privačių interesų kontrolės.

Atsižvelgiant į aptiktas galimas korupcijos rizikas STT Institutui siūlo automatizuoti mėginių tyrimų užduočių paskirstymo procesą, tobulinti mėginių kodavimo sistemą bei plombuotų ar originalių mėginių pakuočių saugojimą. Taip pat STT rekomendavo taikyti „vieno langelio“ principą ir atsisakyti praktikos, kai mėginio tyrimo atlikimo klausimais su tyrimų užsakovais tiesiogiai bendrauja tyrimus atliekančių skyrių darbuotojai, skirti didesnį dėmesį Instituto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų kontrolei ir galimų interesų konfliktų valdymui.

Institutas per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Korupcijos rizikos analizę rasite čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: