2024 m. kovo 14-15 d. Jungtinių Tautų (toliau – JT) Narkotinių medžiagų komisijos aukšto segmento sesijoje bendru šalių susitarimu buvo priimtas „Rezultatų dokumentas“. Šis dokumentas – tai kertinis akmuo stiprinant ir didinant daugiašalio bendradarbiavimo pajėgumus, siekiant spręsti narkotikų problemą pasauliniu lygmeniu.

Susitikimo metu JT Generalinės Asamblėjos prezidentas, JT generalinis sekretorius, Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos pirmininkas, Tarptautinio narkotikų kontrolės komiteto ir Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai vieningai pabrėžė narkotikų problemos pasaulyje svarbą ir ragino JT nares spartinti įsipareigojimu įgyvendinimą sprendžiant šią opią problemą. Be to, sprendžiant šią problemą, raginama taikyti kompleksiškas priemones ir saugoti žmogaus teises.

„Nėra pasaulyje šalies, kurios nepaliestų su narkotikų vartojimu susijusios problemos. Deja, nepaisant priimtų tarptautinių įsipareigojimų, dar kai kuriose šalyse išlieka mirties bausmė už su narkotikais susijusius nusikaltimus, pažeidinėjamos žmogaus teisės, stigmatizuojami asmenys, vartojantys narkotikus. Kaip savo pranešime paminėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretorius Antony Blinkenas, viena šalis narkotikų problemos išspręsti negali, tik visi kartu tą galim padaryti. Džiugu, kad Lietuvos patirtimi narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse domisi kitos šalys“, – sesijoje priimtus sprendimus komentuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian. 

Lietuvos delegacijos vadovas, teisingumo viceministras Rokas Uscila Lietuvos vardu pažadėjo iki 2029 m. sukurti nacionalinį koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą, skirtą pagalbos ir paslaugų teikimui nuo narkotikų priklausomiems asmenims, taip pat padidinti medicininių, psichologių, reintegracijos ir socialinės pagalbos paslaugų prieinamumą.

Nuotraukoje: Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: