Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) praneša apie išleistą naują metinį leidinį „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2023 m.“, kuriame pateikiamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas bei poveikis mūsų bendruomenei, svarbiausios įžvalgos apie prevencijos ir kontrolės priemones, taip pat pasiektus rezultatus Lietuvoje ir problemas, reikalaujančias dėmesio.

Departamentas imasi strateginių ir operatyvinių priemonių, spręsdamas narkotikų vartojimo padarinių sveikatai problemas. Nuolat atliekami tyrimai, kurie padeda surinkti vertingų duomenų apie problemos mastą ir pobūdį. Glaudus bendradarbiavimas su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, kitais tarptautiniais partneriais ir pilietinės visuomenės organizacijomis padeda spręsti sudėtingas ir tarpusavyje susijusias problemas, kurti veiksmingesnes strategijas bei koordinuotą požiūrį į itin sudėtingas problemas.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos – tai iššūkis, su kuriuo tenka susidurti pastaruoju metu. Departamentas kasmet įgyvendina kompleksą priemonių, kurios turi įtakos jų pasiūlai bei vartojimo tendencijoms Lietuvoje. Pagrindinės vykdomos veiklos naujų psichoaktyviųjų medžiagų srityje yra informacijos gavimo bei teikimo atsakingoms institucijoms koordinavimas, naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimas ir siūlymai dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, greitas reagavimas į grėsmes, nacionalinio lygmens ankstyvojo perspėjimo tinklo koordinavimas.

Veiksmingi prevencijos veiksmai sprendžiant vaikų ir jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemas dažnai apima įvairias priemones, įskaitant švietimą, bendruomenės įtraukimą ir palankios aplinkos kūrimą. Tarp naujausių prevencinių veiklų, kurias Departamentas įgyvendino praėjusiais metais – parengtos rekomendacijos ugdymo įstaigoms, kaip užkirsti kelią narkotikų vartojimui, taip pat įvykdyti mokymai savivaldybių specialistams, suteikiant jiems žinių, ką kiekvienas gali padaryti reaguojant į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atvejus.

,,Tarptautinis bendradarbiavimas, moksliniai tyrimai, inovacijos ir prognozavimas – tos priemonės padeda mums spręsti sudėtingus narkotikų rinkos pokyčių klausimus. Dabar daugiausia dėmesio skiriame narkotikų vartojimo daromos žalos prevencijai tarp jaunimo. Atlikome psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos naktinio pasilinksminimo vietų lankytojų tyrimą, taip pat nuotekų tyrimą, kuris padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje realiuoju laiku.

Be to, NTAKD ketvirtą kartą prisijungė prie ESCAPE projekto (angl. European Syringe Collection and Analysis Project Enterprise), kurio metu vykdomi cheminių medžiagų likučių švirkštuose tyrimai.“ – sako Departamento laikinoji vadovė G. Belian.

Departamentas pradėjo vykdyti aktyvią internetinės erdvės stebėseną dėl draudimo reklamuoti tabako gaminius, su jais susijusius gaminius bei alkoholinius gėrimus, o taip pat dėl draudimo vykdyti nuotolinę prekybą tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais.

2022 metais Departamentui buvo pavesta atlikti naujas funkcijas ir vykdyti pluoštinių kanapių tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių bei neapdoroto tabako priežiūrą ir licencijavimo srityje – išduoti leidimus vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybą, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, ir licencijas verstis neapdoroto tabako gaminių didmenine prekyba. Be to, pradėta vykdyti juridinių asmenų priežiūra, kurių veikla susijusi su narkotinių, psichotropinių medžiagų naudojimu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

Su psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusia situacija ir Departamento veikla galite susipažinti leidinyje „Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2023“, kurį rasite  ČIA.

 

NTAKD info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: