Nuo kitų metų įsigalios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai. 

2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais Civilinio kodekso pakeitimais aiškiai ir detaliai reglamentuoti prekybos reikalavimai, susiję su vartojimo sutarčių sudarymu, apimant sutartis dėl skaitmeninio turinio bei skaitmeninių paslaugų teikimo. Pakeitimai užtikrins ir teisinį aiškumą verslo subjektams, palengvinant tarptautinę prekybą Europos Sąjungoje bei suvienodinant esmines vartojimo sutarčių teisės normas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. 

Nuo 2022 m. sausio 3 d. įsigaliosiantys Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai skatins verslo subjektus ginčus su vartotojais išspręsti taikiai bei atsakingai rengti vartojimo sutartis, o už nesąžiningų sutarčių sąlygų naudojimą vartojimo sutartyse numatytos baudos. 

Pagrindiniai pakeitimai įtvirtinti šiose srityse: 

  • Vartotojų teisės, įsigijus netinkamos kokybės prekę, ir garantijos - išsamiai reglamentuotos vartotojo teisės, jeigu įsigyta prekė yra netinkamos kokybės. Numatoma dviejų pakopų vartotojo teisių gynimo priemonių sistema: jeigu paaiškės, kad prekė yra netinkamos kokybės:
    • pirmiausia vartotojas turės teisę reikalauti pardavėjo prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės preke (pirmoji pakopa).
    • Pardavėjui nepataisius prekės ar jos nepakeitus, vartotojas turės teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį (antroji pakopa). Antrosios pakopos teisėmis vartotojas taip pat galės pasinaudoti iš karto, jeigu prekės trūkumas yra esminis.

 

 

  • Vartojimo ginčų ne teismo tvarka sprendimas - įtvirtinta vartojimo ginčų, kurie nagrinėjami ne teismo tvarka, minimali vertė - 20 Eur. Kilus ginčui, šalys bus skatinamos ieškoti galimybių susitarti taikiu būdu. Pakeitimais taip pat nustatyta pardavėjo ar paslaugų teikėjo pareiga atlyginti ginčo nagrinėjimo išlaidas ginčą išnagrinėjusiai institucijai, priėmusiai sprendimą vartotojo naudai. Vartotojas neturės atlyginti vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos ginčo nagrinėjimo išlaidų.

 

 

  • Skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos - išplečiama vartotojų apsaugos taikymo sritis - vartotojų apsaugos reikalavimai bus taikomi ne tik tais atvejais, kai vartotojas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimą sumoka kainą, bet ir tais atvejais, kai vietoj kainos sumokėjimo vartotojas pateikia savo asmens duomenis.

 

 

  • Nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų kontrolė - nustatyta galimybė pardavėjui ar paslaugos teikėjui kreiptis į VVTAT dėl parengto viešosios vartojimo sutarties projekto sąlygų įvertinimo. Numatyta galimybė VVTAT nutraukti sutarties vertinimo procedūrą, pardavėjui ar paslaugų teikėjui pripažinus, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, ir pateikus rašytinį įsipareigojimą jų netaikyti. Pardavėjui ar paslaugos teikėjui toliau taikant VVTAT ar teismo sprendimais nesąžiningomis pripažintas vartojimo sutarčių sąlygas, grės baudos.

 

  

Išsamesnę informaciją apie pakeitimus rasite ČIA.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: