Nemalonus dujų kvapas, sklindantis, kaip įtariama, iš naftos produktus perdirbančios UAB „Jumps“ teritorijos (Ruklos g. 16A.) ir toliau neapleidžia Jonavos rajono – portalo jonavoszinios.lt skaitytojai nuolat praneša apie jį. Kad pranešimai  ne iš piršto laužti vakar įsitikino ir patys portalo jonavoszinios.lt žurnalistai, sutemus pravažiavę keliu link Ruklos miestelio. Problema  aiški, bet žinant, kiek dėmesio jai skiriama jau ne vienerius metus, norom nenorom kyla klausimas, ar sulauksime jos sprendimo? 

Įsitraukė ir savivalda 

Kaip dar vasario pabaigoje aiškino Jonavos rajono savivaldybė, ši taip pat nuolat sulaukia gyventojų skundų. 

„Nuolat bendraujame su aplinkos apsaugos ir kitomis kontroliuojančiomis institucijomis, stebime įmonės veiklą ir imamės visų įmanomų priemonių, kad problema būtų sprendžiama.

Deja, bet savivaldybės administracijos argumentų dėl visuomenės pasipiktinimo ir juntamo stipraus dujų kvapo nepakanka, nes priežiūrą vykdančios institucijos – Aplinkos apsaugos departamentas ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – nėra nustačiusios su dujų kvapu susijusių pažeidimų“, - viešai išplatintame pranešime aiškino Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Jolita Gumaniukienė.

Šalia to akcentuota, kad savivaldybės žiniomis, UAB „Jumps“ yra iškelta bankroto byla, tačiau įmonė ieško kelių kaip veiklos nenutraukti: jai priklausantys pastatai ir įrengimai perduodami kitai įmonei – UAB „NAPC“, kuri veikia tame pačiame sklype Ruklos g. 16A.

Pasak savivaldybės pateiktos informacijos, šiuo metu UAB „NAPC“ siekia perimti UAB „Jumps“ turimus naftos produktų perdirbimui naudojamus įrenginius ir tęsti veiklą, tačiau tam reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Įmonė bandė jį gauti supaprastinta tvarka, tačiau savivaldybė pareiškė prieštaravimą - pareikalauta pilno planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kurio metu būtų privalomas derinimas su visuomene.

,,Dėl UAB „NAPC“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo pakeitimo Aplinkos apsaugos agentūra (Agentūra) yra priėmusi sprendimą, kuriame nurodyta, kad norint pakeisti TIPK leidimą reikalinga prieš tai atlikti UAB „NAPC“ planuojamos ūkinės veiklos – Naftos atliekų  perdirbimo technologijos modernizavimas įdiegiant naują perdirbimo liniją  Ruklos g. 16A Jonavoje – poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Laukia informacijos

Aplinkos apsaugos agentūra portalą jonavoszinios.lt informavo, kad iki šiol laukia papildomos informacijos iš UAB ,,NAPC".

,,Agentūra buvo gavusi UAB „NAPC“ planuojamos ūkinės veiklos – Naftos atliekų  perdirbimo technologijos modernizavimas įdiegiant naują perdirbimo liniją  Ruklos g. 16A Jonavoje – informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija). Atrankos informacija buvo paviešinta Agentūros svetainėje, išsiųsti raštai  poveikio aplinkai vertinimo subjektams pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Jonavos rajono savivaldybės administracija, kaip PAV subjektai (aut. past. valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, savivaldybės vykdomoji institucija), išnagrinėję ir įvertinę atrankos informaciją, pateikė motyvuotus pasiūlymus papildyti atrankos informaciją. Kadangi pateikta atrankos informacija nebuvo išsami, tiksli, įvertinusi PŪV (aut. past. planuojamos ūkinės veiklos) pobūdį, vietą, sąveiką su kita veikla, suminį poveikį, Agentūra pateikė prašymą papildyti atrankos informaciją pagal pateiktas pastabas. Iki šio momento papildyta atrankos informacija negauta", - teigė Aplinkos apsaugos agentūros atstovė ryšiams su visuomene Milda Milbutaitė. 

Svarbu informuoti

Nors gyventojai viešai nuolat kalba apie jaučiamą smarvę, kalbos neretai ir lieka tik kalbomis, nepasiekiančiomis atsakingų institucijų. 

Dėl to dar kartą primename, kad apie visus galimus aplinkosauginius pažeidimus bet kuriuo paros metu reikėtų pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba Pranešimų priėmimo tarnybos (PPT) telefono numeriu (8 5) 273 2995.

O klausimas, ar sulauksime problemos spendimo, bent kol kas, panašu, lieka atviras. 

Taip pat skaitykite: