Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) yra sukaupusi daugiau kaip 280 įvairių skaitmeninių mokymo priemonių, kurios laisvai prieinamos visiems mokytojams. 

NŠA nuolat pildo skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, kuriame priemonės suskirstytos pagal dalykus, klases, pateikiamos jų anotacijos. Visos NŠA sukurtos priemonės yra nemokamos.  

Skelbiame NŠA sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių šių metų kovo ir balandžio mėnesių populiariausiųjų trejetuką: 

1. Skaitmeninių įtraukiojo ugdymo priemonių rinkinys „EduSensus“ (priešmokyklinis ugdymas, socialinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, gyvenimo įgūdžiai) – skaitmeninių išteklių rinkinys, skirtas mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Lietuvai adaptuojamos „EduSensus“ programos: „Žodžių žaidimai“, „Logoritmika“, „Logožaidimai“, „Pažiūrėk ir pasakyk“, „Kalbantys paveikslėliai“, „Žingsnis po žingsnio“. Šiuo metu yra jau sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės: „Logoritmika“, „Logožaidimai“, „Žodžių žaidimai“ bei „Pažiūrėk ir pasakyk“. Kviečiame jomis naudotis. Kitos priemonės dar kuriamos.

2. Geografija 9-12 kl. (geografija) – tai skaitmeninė mokymo priemonė skirta geografijai mokyti. Ji suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė mokytis įvairiais stiliais. Čia pateikiama tekstinė dalykinė medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, animuoti vaizdai, žemėlapiai, įvairių tipų ir lygių užduotys. 

3. Dorinis ugdymas (etika, tikyba) – skaitmeninė mokymosi priemonė, kurios skirtingi mokymosi metodai ir skirtingi mokytojų bei mokinių vaidmenys sudomins, motyvuos siekti užsibrėžtų tikslų ir leis save įsivertinti. Mokymosi priemonę sudaro 7 temos, 40 tikybos ir etikos integruotų pamokų, suteikiančių galimybę saugiai tyrinėti, kurti vertybines nuostatas bei ugdyti estetinį skonį. 

Mokytojai aktyviai naudojasi ir verslo sukurtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Jos šių metų pastaruosius du mėnesius buvo dažnai naudojamos ugdymo procese. Skelbiame šių populiariausiųjų skaitmeninių mokymo priemonių dešimtuką:

1. Wordwall – iš dalies mokama skaitmeninė mokymo priemonė. Tai įvairių skaitmeninių priemonių platforma, skirta mokytojui padėti parengti interaktyvias užduotis. VšĮ „Švietimo tinklas“ kartu su platformos „Wordwall“ kūrėjais „Visual Education Ltd“ atliko „Wordwall“ lokalizavimo darbus. Šiuo metu jau veikia lietuviška „Wordwall“ versija.

2. 10monkeys – iš dalies mokama skaitmeninė mokymo priemonė, skirta matematikos mokymui. 

3. e.vadovėliai.lt – iš dalies mokama skaitmeninė mokymo priemonė, kuria galima naudotis įvairių dalykų pamokose: gamtamokslinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, ekonomikos ir verslumo, fizikos, geografijos, informatikos, istorijos, matematikos, dailės. 

4. Interaktyvios užduotys priešmokyklinukui – nemokama skaitmeninė mokymo priemonė, skirta matematikos, informatikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms organizuoti. 

5. Interaktyvios pamokos.www.ismaniklase.lt. Tai nemokama priemonė, skirta įvairių dalykų mokymui. 

6. Anglų pamokos 100balu.lt – nemokama priemonė, padedanti mokytis anglų kalbos šiuolaikiškai.  

7. Iliustruotojai piešia vaikams. Tai nemokama skaitmeninė mokymo priemonė, tinkama dailei, lietuvių kalbai ir literatūrai, technologijoms. 

8. Biologija.online – nemokama priemonė, skirta biologijos, gamtos mokslų, fizikos pamokoms organizuoti. 

9. Gamtos garsai – nemokama skaitmeninė mokymo priemonė, skirta pradinių klasių muzikos, gamtos mokslų ar gyvenimo įgūdžių pamokoms paįvairinti. 

10. Logopedo pamokos vaikams – nemokama priešmokyklinio ugdymo priemonė, skirta lietuvių kalbos mokymosi veikloms.

Norėdami pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę, užpildykite anketą. Pildydamas anketą teikėjas patvirtina, kad siūlomos skaitmeninės mokymo priemonės turinys neturi diskriminacinio pobūdžio informacijos, dalyko ir kalbos klaidų, reklaminės medžiagos, priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Kviečiame susipažinti su patvirtintu Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašu, kuriame aprašomos priemonių pateikimo, atrankos ir viešinimo sąlygos. 

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę praneškite el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt. 

NŠA inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: