Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) kviečia visuomenę dalyvauti Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos klausimais iki 2035 metų projekto viešojoje konsultacijoje.

Nacionalinė darbotvarkė – tai 15 metų valstybės politikos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo srityje strateginis dokumentas, kurio vizija – saugesnė ir sveikesnė šalis, kurioje kiekvienam žmogui padedama išvengti ar sumažinti alkoholio, tabako ir narkotikų daromą žalą, taip pat sudaromos galimybės rūpintis savo, šeimos ir bendruomenės narių sveikata, socialine ir ekonomine gerove.

Rengdamas Nacionalinės darbotvarkės projektą Departamentas subūrė nacionalinio lygmens tarpinstitucinę ekspertų darbo grupę, kuri siekė išskirti strateginius tikslus, uždavinius ir veiklos kryptis, atliepiančias Europos Sąjungos ir Jungtinių tautų strateginius tikslus šioje srityje.

Nacionalinės darbotvarkės projektas  apima prevenciją, psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimo ir su narkotikais susijusios žalos klausimus, įtraukti lošimų ir piktnaudžiavimo vaistais prevencijos aspektai. Siekiama, kad būtų užtikrinta visiems prieinama, mokslo įrodymais pagrįsta reabilitacija ir socialinė integracija. Narkotikų pasiūlos mažinimo srityje siekiama imtis atsako į naujausius iššūkius, kaip pavyzdžiui, psichoaktyviųjų medžiagų prekyba internetu. Su narkotikais susijusios žalos klausimų srityje siekiama spręsti opiausias problemas Lietuvoje, susijusias su infekcijų plitimo, perdozavimo ir mirčių nuo perdozavimo stabdymu, į visuomenės sveikatą orientuotos ir įrodymais grįstos baudžiamosios politikos psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų atžvilgiu, ne baudimu sprendžiant asmens ir visuomenės sveikatos problemas. 

Departamentas kviečia susipažinti su parengtu Nacionalinės darbotvarkės projektu (rasite čia) bei prisijungti prie kūrimo proceso iki 2021 m. rugsėjo 24 d. teikiant siūlymus ir dalyvaujant viešojoje apklausoje: https://forms.gle/E3yXt3SUrBsQRxcs9

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: