Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) ragina savivaldybes pradėti naudotis Administracinių nusižengimų registru ir pasitikrinti, ar ūkio subjektai norintis gauti licencijas verstis veikla, susijusia su alkoholiu, tabako gaminiais, elektroninėmis cigaretėmis, atitinka Įstatymuose nustatytus reikalavimus. Labai svarbu užsitikrinti, kad tokią veiklą vykdytų nepriekaištingos reputacijos ūkio subjektai. Tai padaryti įpareigoja Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas. 

Departamento specialistai į Administracinių nusižengimų registrą suvedė duomenis apie visas per pastaruosius 5 metus taikytas fiziniams ir juridiniams asmenims ekonomines sankcijas. Šia informacija galės naudotis savivaldybės išduodamos licencijas, optimizuodamos procesus bei mažindamos licencijų išdavimo laiko sąnaudas, vertindamos pareiškėjo atitiktį įstatymuose keliamiems reikalavimams.

Anksčiau savivaldybės kreipdavosi į Departamentą prašydamos pateikti informaciją apie ūkio subjektus, norinčius vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais arba tabako gaminiais. Departamentas per vieną dieną gaudavo 10 ir daugiau tokių prašymų, tad specialistai, vadovaudamiesi licencijavimo taisyklėmis, parengdavo tokią informaciją ir siųsdavo savivaldybėms.

Siekiant optimizuoti licencijų išdavimo procesus, Administracinių nusižengimų registro funkcionalumas buvo išplėstas. Nuo 2024 m. birželio 1 d., savivaldybės jau ir pačios gali įvertinti pareiškėjų atitiktį Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo ir Alkoholio kontrolės įstatymo keliamiems reikalavimams. 
Raginame savivaldybes pradėti naudotis naujomis galimybėmis nelaukiant birželio 1 d., o visą gegužės mėnesį Departamento specialistai teiks konsultacijas, kad naudojimasis Administracinių nusižengimų registru vyktų kuo sklandžiau. 

NTAKD inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: